AFM start online panel voor stem en dialoog consument

24 juli 2014 Banken.nl 1 min. leestijd

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) begint in samenwerking met het onafhankelijke marktonderzoeksbureau Gfk Panel Services een online consumentenpanel, genaamd 'AFM Consument&Panel'. Volgens de AFM past het AFM Consument&Panel past in bredere streven om effectief in dialoog te zijn met alle stakeholders.

Stem van de consument

Met het AFM Consument&Panel wil de AFM de stem van de consument mee laten wegen in haar toezichtstaak zodat deze taak effectiever en efficiënter uitgevoerd kan worden. Het Consument&Panel zal bestaan uit een vaste groep van minstens 250 consumenten, die periodiek om input worden gevraagd. GfK Panel Services beheert het AFM Consument&Panel.

AFM Consument Panel

De AFM noemt onderstaande voorbeelden van gebruik van het AFM Consument&Panel:

  • Periodiek vragen we panelleden informatie en signalen door te sturen. Bijvoorbeeld: welke aanbiedingen voor financiële producten heeft u de afgelopen maand ontvangen over beleggen? Welke aanbiedingen heeft u gekregen op besloten websites met een wachtwoord?
  • De AFM legt vragen voor aan leden van het panel, bijvoorbeeld informatie die financiële instellingen aan de consument geven, zoals een webpagina of een advertentie. Eventueel aan specifieke leden, zoals particuliere beleggers.
  • In een forum bediscussieert het AFM Consument&Panel stellingen en kunnen leden op elkaar reageren. Bijvoorbeeld: Wat moet de AFM naast goed toezicht houden nog meer doen voor de consument?

Naast dit niet-representatieve panel blijft de AFM consumentenonderzoek doen, zoals de AFM Consumentenmonitor.