Volksbank presenteert Klimaatactieplan en wil in 2050 net zero bedrijfsvoering

09 januari 2023 Banken.nl 2 min. leestijd

De Volksbank heeft zijn Klimaatactieplan gepresenteerd. De bank heeft zichzelf als doel gesteld om in 2050 een net zero balans te bereiken, wat neerkomt op het “zo ver mogelijk terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en de resterende uitstoot uit de atmosfeer op te nemen”. In de tussentijd hoopt men in 2025 voor 75% klimaatneutraal te zijn.

“Hoewel we de afgelopen tien jaar aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt in de strijd tegen klimaatverandering," legt de Volksbank uit,“is het inmiddels duidelijk dat we onze inspanningen moeten opvoeren om meer positieve impact te maken; we moeten sneller en inclusiever handelen.”

De bank bedrukt dat zijn verduurzamingsproces hoofdzakelijk via zijn kredietportefeuille loopt. Gemiddeld gezien is slechts 0,01% van de CO2-uitstoot waar een bank (mede) verantwoordelijk voor is te herleiden naar de eigen bedrijfsvoering. De rest – 99,9% - is ‘gefinancierde’ uitstoot. In andere woorden: de Volksbank wil zijn (de-)investeringsvermogen inzetten om verduurzaming bij zijn klanten aan te sturen.

Schematisch overzicht Klimaatactieplan

Het Klimaatactieplan bestaat uit vijf hoofdactiviteiten. Qua reductie wil men enerzijds de uitstoot van broeikasgassen uit de particuliere hypotheekportefeuille verder reduceren (Van Lanschot Kempen wijst de vastgoedsector aan als de grootste veroorzaker van de wereldwijde CO2-uitstoot). Hierbij kan onder meer gedacht worden aan het isoleren van woningen met circulaire materialen. Daarnaast wil de Volksbank ook de uitstoot van broeikasgassen reduceren in zijn mkb-portefeuille.

De bank beseft zich dat enkel het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen niet voldoende is. Daarom wil men niet alleen het financieren van hernieuwbare-energieprojecten voortzetten, maar ook specifiek projecten die CO2 uit de atmosfeer halen financieren (zoals bossen of regeneratieve landbouw).

Tot slot wil men aandacht blijven vragen voor de klimaatcrisis en in (inter)nationale samenwerkingsverbanden binnen en buiten de sector werken aan oplossingen. De bank legt uit dat men komend jaar wil gebruiken om de activiteiten binnen het Klimaatactieplan verder uit te werken en te specificeren.

CEO Martijn Gribnau laat weten overtuigd te zijn van de plannen en ambities van zijn bank. “Ons actieplan zal bijdragen aan de beperking van en de benodigde aanpassingen aan de gevolgen van klimaatverandering. We helpen hiermee onze klanten, de maatschappij, het milieu én onze bank.