Maatschappelijke betrokkenheid en inclusie speerpunten in nieuwe cao de Volksbank

22 december 2022 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De Volksbank heeft met de vakbonden een akkoord bereikt over een nieuwe cao. De bank heeft in de arbeidsovereenkomst niet alleen aandacht besteed aan salarisverhogingen, maar ook aan afspraken die “het maatschappelijke en inclusieve karakter” van de Volksbank verder vorm moeten geven. De cao gaat op 1 januari 2023 in en heeft een looptijd van twee jaar.

Zo heeft de Volksbank onder meer afspraken gemaakt over inclusieve verlofregelingen. Werknemers kunnen bijvoorbeeld verlof opnemen voor een gendertransitie. Ook wordt vrijwilligerswerk (in de baas zijn tijd) aantrekkelijker gemaakt.

Daarnaast kunnen medewerkers ervoor kiezen om een doordeweekse nationale feestdag in te ruilen voor een andere feestdag die bij hun religieuze of culturele achtergrond past. Daarbovenop heeft de bank besloten om 5 mei tot een jaarlijkse erkende vrije feestdag te maken, in plaats van eens in de vijf jaar.

Maatschappelijke betrokkenheid en inclusie speerpunten in nieuwe cao de Volksbank

De cao omvat ook een ouderenregeling die het makkelijker moet maken voor oudere medewerkers (die willen) om op een gezonde manier langer door te werken. Last but not least wordt het salaris de aankomende twee jaar met 8,75% verhoogd én ontvangt elke medewerker die op 1 januari 2023 in dienst is een eenmalig vrij besteedbaar bedrag van €1.000.

Kleur geven

“Met deze cao geven we echt kleur aan onze maatschappelijke betrokkenheid en de persoonlijke aandacht voor onze medewerkers”, legt Jacqueline Touw (Chief People & Organisation Officer) uit. De cao biedt volgens Touw de mogelijkheid voor een persoonlijke invulling op het gebied van diversiteit en inclusie en stimuleert medewerkers om zich als vrijwilliger in te zetten.

“En zo sluiten we naadloos aan bij onze strategie 2021 – 2025 ‘Beter voor elkaar, van belofte naar impact’. In dit kader wil ik de bij deze cao betrokken vakorganisaties bedanken dat we mede dankzij hun constructieve opstelling invulling kunnen geven aan deze vernieuwende en relevante afspraken waarbij de mens en de maatschappij voorop staan”, aldus Touw.