Hypotheekschuld gaat meetellen in kredietregistratie

12 december 2022 Banken.nl 2 min. leestijd

Het schuldenregister Bureau Krediet Registratie heeft aangekondigd van plan te zijn om volgend jaar ook de hypotheekschulden op te slaan. De stichting achter het register voelt zich daartoe genoodzaakt om kwetsbare starters op de woningmarkt beter te beschermen tegen te hoge schulden.

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) houdt bij als consumenten betalingsachterstand op leningen hebben en deelt die informatie met bedrijven als consumenten een nieuwe lening aanvragen. Op die manier kan voorkomen worden dat mensen met financiële problemen zich verder in de nesten werken door leningen nieuwe leningen aan te gaan. In de praktijk betekent dit echter dat bijvoorbeeld ook een telefoonaanbieder de hoogte van de hypotheek te zien krijgt bij het afsluiten van een nieuwe abonnement.

Het BKR legt uit dat het zijn plan heeft opgesteld op verzoek van het Stimuleringsfonds Huisvesting. De NOS schrijft dat het fonds geld wil uitlenen aan hypotheekhouders met een kwetsbare financiële positie om hun te kunnen verbeteren. “Om te voorkomen dat mensen te diep in de schulden terechtkomen, vroeg het fonds samen met toezichthouder Autoriteit Financiële Markten aan het BKR om ook hypotheken te gaan registeren”, aldus de NOS.

Hypotheekschuld gaat meetellen in kredietregistratie

Heet hangijzer

Tegenover de NOS geeft BKR-bestuursvoorzitter Peter van den Bosch aan dat het om een heet hangijzer gaat. “Meer registeren leidt tot controverse.” Volgens Van den Bosch wordt er daarbij goed gekeken of registratie in strijd is met privacyregels. Het Kadaster registreert al de hypotheken, maar daarbij wordt alleen het betreffende pand gemeld en niet degene die de hypotheek is aangegaan.

Daarnaast laat de stichting weten ook hypotheekverstrekkers te zullen informeren als een consument elders een betalingsachterstand oploopt. Het BKR hanteert daarbij wel de regel dat pas te doen zodra iemand een achterstand van een paar maanden heeft.

Stigmatiserend

Vanuit de sector klinkt er echter ook kritiek op het initiatief van het BKR. De Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars laten weten het initiatief geen goed idee te vinden. Om consumenten te beschermen tegen overkreditering is het volgens hen van belang dat geldverstrekkers kunnen achterhalen of er een hypotheek is. Dat kan eenvoudig bij het Kadaster waardoor registratie bij BKR niets toevoegt.

"Daarnaast biedt de voorgestelde registratiewijze geen toegevoegde waarde omdat alleen nieuwe hypotheken worden geregistreerd. Daarmee is het register bij voorbaat onvolledig. Tot slot zou registratie bij het BKR onnodig stigmatiserend kunnen werken", aldus de NVB en VvV.