Rabobank voorspelt komende twee jaar minimaal economische groei

07 december 2022 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Hoewel de herstelgroei na de coronacrisis sterk was, is de Nederlandse economie in het derde kwartaal licht gekrompen. Ook in het laatste kwartaal maakt de economie naar verwachting een kleine pas op de plaats. Al met al komt de economische groei over het hele jaar uit op 4,2%. Voor de aankomende twee jaar voorspellen economen van RaboResearch-een “zeer beperkte groei”: 0,6% in 2023, gevolgd door 1% in 2024. Dat blijkt uit het Economisch Kwartaal bericht van Rabobank.

Rabobank stelt dat de groei van de Nederlandse economie sinds dit voorjaar zijn grenzen heeft bereikt. “Nagenoeg overal is tekort aan personeel en materiaal”, legt RaboResearch-econoom Nic Vrieselaar uit. “Ook de productiecapaciteit zit aan de max. Dat geeft weinig ruimte om verder te groeien.”

“Tegelijkertijd drukken de hoge inflatie en gestegen rente op de bestedingen van consumenten en bedrijven”, vervolgt Vrieselaar zijn uitleg. “Zowel in Nederland als bij belangrijke handelspartners. Krimp ligt daardoor in het verschiet, maar de overheid wil de economie juist stimuleren. Door die tegengestelde krachten verwachten we dat de Nederlandse economie in een ‘doormodder-stand’ terechtkomt, met noch sterke krimp noch sterke groei.”

Rabobank voorspelt komende twee jaar minimaal economische groei

Inflatie

De economen van Rabobank hebben berekend dat de inflatie over 2022 naar verwachting uit komt op 11,6%. Voor volgend jaar verwacht men een inflatie van 4,2%, waarbij vooral het energie-prijsplafond een dempend effect op de inflatie zou hebben. Desondanks stellen de economen dat de prijzen van andere producten en diensten volgend jaar relatief hard door zullen blijven groeien.

”Ook producenten zagen hun kosten hard oplopen”, stelt Vrieselaar. “Ze waren niet alleen meer kwijt aan energie, maar ook aan materiaal en lonen. Die kosten berekenen ze in meer of mindere mate door aan de consument.” Voor 2024 verwacht men overigens weer een hogere inflatie van 5,9%. Het mogelijke afbouwen van het energieplafond is daar verantwoordelijk voor.

Woningmarkt

Ook de woningmarkt wordt in het Economisch Kwartaal van Rabobank onder de loep genomen. De economen van de coöperatieve bank stellen dat de economische krimp in het derde kwartaal voor een belangrijk deel kwam door teruglopende woninginvesteringen. Deze daalden namelijk met 2,4%.

Woninginvesteringen – een optelsom van onder meer de bouw en verbouw van huizen – blijven komende jaren volgens de Rabo-economen naar verwachting een rem zetten op de economie. Door de gestegen rente, dalende huizenprijzen en het afnemend aantal woningverkopen zakt de woningbouw namelijk terug. In 2023 dalen de woninginvesteringen naar verwachting met 5,5% en in 2024 met 4,5%.

Lees hier het volledige Kwartaalbericht.