Oproep aan centrale banken: ‘Pak klimaatcrisis ook echt aan als crisis’

07 september 2022 Banken.nl 2 min. leestijd

Meer dan negentig wetenschappers, denktanks en internationale organisaties (waaronder het Wereld Natuur Fonds) hebben centrale banken opgeroepen om alle mogelijke middelen in te zetten om de klimaat- en natuurcrisis tegelijkertijd aan te pakken.

De ondertekenaars beargumenteren dat de natuur wereldwijd hard achteruit holt en de gevolgen van klimaatverandering al zichtbaar zijn. De grootste risico’s voor economieën zouden volgens hen samenhangen met klimaatverandering en natuurverlies. “Een gezonde biodiversiteit is dan ook de basis voor de wereldeconomie en het financiële systeem. Een crisisaanpak is essentieel om het tij te keren”, aldus Aaron Vermeulen (hoofd van het Green Finance Team van WWF Nederland).

Vermeulen legt verder uit dat centrale banken tijdens de financiële crisis van 2007 tot het uiterste zijn gegaan om de wereldwijde financiële sector en economie van hun ondergang te behouden. “Sindsdien hebben ze vaker onder uiterst onzekere omstandigheden moeten handelen. De klimaat- en biodiversiteit kan en moet nu ook als een crisis worden aangepakt.”

Oproep aan centrale banken: ‘Pak klimaatcrisis ook echt aan als crisis’

Ingrijpen is volgens initiatiefnemers ook vanuit financieel oogpunt belangrijk. Zo stelt men dat de gevolgen van natuurverlies (onder meer door de toename van droogte, overstromingen en extreme bosbranden) de wereldeconomie in 2030 jaarlijks zo’n $2,7 biljoen kan kosten. “Sterker nog, biodiversiteitsverlies brengt mogelijk wereldwijd de financiële stabiliteit in gevaar, zoals ook recentelijk is erkend door een netwerk van veertig centrale banken”, vult Vermeulen aan.

Tijd van actie is nu

Wat betreft ondertekenaar Rick van der Ploeg (Hoogleraar Economie aan de Universiteit van Amsterdam en Oxford University) is de tijd van “business as usual” voorbij. "We kunnen niet wachten op de perfecte methodes voor het integreren van biodiversiteit in huidige financiële toezichtmodellen. Toezichthouders moeten nu al voorzorgsmaatregelen nemen."

Zo worden centrale banken geadviseerd om onder meer klimaatdoelen te verankeren in het eigen mandaat; moet de focus van het monetair beleid en financiële regulering liggen op de middellange en lange termijn (10-30 jaar) om milieu- en natuurschade te voorkomen; dienen milieu-gerelateerde risico’s standaard onderdeel  te zijn van het raamwerk dat ten grondslag ligt aan het monetaire beleid en regulering en moeten activa-aankoopprogramma’s gericht zijn op duurzame investeringen.

De oproep is ondertekend door onder meer het financieringsinitiatief van het VN-Milieuprogramma (UNEP FI), Rick van der Ploeg (Hoogleraar Economie aan de Universiteit van Amsterdam en Oxford University), Rens van Tilburg het (Sustainable Finance Lab) en Kate Raworth (auteur van het boek Donuteconomie).