WWF lanceert duurzaam financieel raamwerk

19 mei 2021 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Centrale banken, regelgevers en toezichthouders spelen volgens het Wereld Natuur Fonds (WWF) een cruciale rol bij het ombuigen van financiële stromen naar toekomstbestendige en groene investeringen. Om te helpen bij de integratie van klimaat- en milieurisico’s in financiële regelgeving lanceert het WWF een nieuw raamwerk: ‘The Sustainable Financial Regulations and Central Bank Activities (SUSREG).

Aaron Vermeulen, Directeur Green Finance bij WWF Nederland, stelt dat de coronacrisis een wake-up call is geweest voor politici en beleidsmakers omtrent “onze dramatische” manier van omgaan met de natuur. “Klimaatverandering en biodiversiteitsverlies vormen aanzienlijke financiële risico’s. Banken en financiële toezichthouders zijn essentiële spelers in de transitie naar een duurzamer en veerkrachtiger financieel systeem. We hebben een financiële sector nodig die ten goede komt aan mens en natuur.”

Het SUSREG-raamwerk is ontwikkeld als onderdeel van het ‘Greening Financial Regulation-initiatief’ van WWF. Het raamwerk biedt financiële regelgevers, toezichthouders en monetaire autoriteiten een kader om te beoordelen in welke mate zij klimaat- en milieugerelateerde en sociale risico’s kunnen integreren in de belangrijkste aspecten van hun regelgeving en monetair beleid. Het raamwerk wordt toegepast in veertig landen, inclusief Nederland,

WWF lanceert duurzaam financieel raamwerk

Het is daarbij de bedoeling dat het WWF later dit jaar – na een gespreksronde met centrale banken, regelgevers en toezichthouders van de veertig landen – een scorecard publiceert op het online ‘SUSREG Tracker’-platform, waarop de prestaties van onder andere De Nederlandsche Bank (DNB) worden beoordeeld. Enerzijds dient het kanaal om ‘best practices’ te delen en vergelijken, anderzijds om de gebiedsterreinen in kaart te brengen waar extra inspanningen nodig zijn.

Ook centrale banken zien gevaar

Volgens het WWF zijn centrale banken en financiële toezichthouders de afgelopen jaren zich in toenemende mate bewust geworden dat klimaat- en milieurisico’s behoorlijke financiële gevolgen hebben en een serieuze bedreiging vormen voor de financiële stabiliteit. Het WWF wijst daarbij naar het onlangs gepubliceerde rapport van DNB, waarin de financiële risico’s van biodiversiteitsverlies werd onderzocht.

“De COVID-19-pandemie zou, ondanks de nu al ongekende menselijke en economische kosten, wel eens in het niet kunnen vallen bij toekomstige, elkaar versterkende crises. Door elkaar te verergeren, brengen klimaatverandering en natuurverlies onze ecosystemen gevaarlijk dicht bij onomkeerbare omslagpunten. We staan dit naar op het begin van een cruciaal decennium om natuurverlies te stoppen”, eindigt Vermeulen zijn betoog.

Lees ook: Balkenendenorm onderdeel van economische paradigmaverschuiving