Mazars: Banken nemen duurzaamheid en ESG steeds serieuzer

03 maart 2021 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel

Uit onderzoek van Mazars blijkt dat banken duurzaamheid en ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) steeds serieuzer nemen, een ontwikkeling die, ook vanuit een financieel oogpunt, bovendien noodzakelijk blijkt.

Volgens accountancy- en adviesorganisatie Mazars kan de financiële wereld zijn toekomst niet langer los zien van het milieu en de ontwikkelingen op het gebied van klimaatverandering. In zijn rapport schrijft Mazars dat, alleen al in 2020, natuurrampen voor $210 miljard aan schade hebben aangericht en zo schat de Bank of England dat zo’n $20 biljoen aan activa door de klimaatverandering in gevaar kan komen.

De onderzoeksbevindingen kunnen banken en andere stakeholders helpen richting hun duurzame transitie en bouwt tevens voort op eerdere Mazars-rapporten die in 2020 gepubliceerd werden: “Responsible banking practices, benchmark study” en “How banks are responding tot he financial risks of climate change”.

1 uit 37 banken scoort ‘uitmuntend’

Voor Mazar’s huidige analyse namen de onderzoekers 37 banken gevestigd in Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, de Aziatisch-Pacifische regio en Europa onder de loep. Met het oog op de gebruikte rankschikking – banken werden ingedeeld in vier categorieën: ‘outstanding’, ‘leaders’, ‘supporters’ en ‘followers’ – noemt Mazars het bemoedigend om te zien dat één bank een uitmuntende score heeft weten te behalen (banken worden gezien als ‘uitmuntend’ wanneer ze een positieve score behalen in 95% of meer van de gestelde criteria).

Ook merkt Mazars op dat in vergelijking met de bevindingen van vorig jaar meer banken als ‘leader’ en ‘supporter’ zijn aangemerkt, en minder banken (slechts 7) als ’follower’. 

State of play

Duurzaamheidscultuur wijdverspreider

Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat 74% van de banken maatregelen heeft geïmplementeerd die een duurzaamheidscultuur bevorderen. Vorig jaar lag dit percentage nog op 49%. Ook blijkt dat 51% van de banken de PACTA-methodologie (Paris Agreement Capital Transition Assesment) uitprobeert om hun beleggingsportefeuilles af te stemmen op het Parijs-akkoord. Verder komt onder andere naar voren dat 78% van de banken een aanbod van groene obligaties heeft ontwikkeld, maar dat particuliere klanten bij slechts 32% van de banken terecht kan voor duurzame producten.

Verder kunnen volgens de onderzoekers diverse zaken verbeterd worden. Zo schrijft Mazars dat de financiële impact van klimaatverandering op banken moeilijk te meten is, vanwege een gebrek aan kwantitatieve informatie. Zo verstrekt slechts 22% van de banken kwantitatieve gegevens met betrekking tot relevante klimaatrisico’s. Ook koppelt slechts 11% van de banken hun financieringsactiviteiten aan klimaatdoelstellingen. Mazars beveelt de banken dan ook aan om hun duurzaamheidsrapportages uit te breiden om zo een betere inkijk te bieden in hun klimaatdoelstellingen.

Geografische score per criteria

Britse, Franse en Noord-Amerikaanse banken scoren het hoogst

Franse en Britse banken scoren het hoogst op het gebied van hun duurzaamheidscultuur, langetermijnstrategie en het ontwikkelen van duurzame diensten en producten. Wel is er volgens Mazars ruimte voor verbetering bij het integreren van ESG- en klimaatrisico’s ten aanzien van het risicobeheer.

Noord-Amerikaanse banken scoren het hoogst als het gaat om de implementatie van hun ESG-publicaties. Overige Europese banken en Aziatische banken scoren op het gebied van duurzame diensten en producten hoog, maar behalen bij de overige criteria relatief gezien een lage score.  Afrikaanse banken scoren gemiddeld het laagst.

Vergeleken met het onderzoek van vorig jaar scoren banken nu aanzienlijk beter, zo komt naar voren in het rapport van Mazars. Zo is het percentage banken dat een duurzaamheidscultuur hanteert met 51% gestegen en is het aantal banken dat duurzame producten en diensten levert met maar liefst 74% toegenomen.

Progress per criteria of assessment

Het accountantskantoor verwacht tevens dat de toekomst meerdere reële kansen biedt om de duurzaamheid nog verder te verbeteren. Zo verwacht men dat de verdere implementatie van Europese regelgeving, waaronder  de EU Taxonomy Regulation en de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) een positieve impuls zal geven. Ook wijst Mazars op het commitment van president Biden om de Verenigde Staten opnieuw toe te laten treden tot het Parijs-akkoord.