RegioBank: ‘Leefbaarheid dorpen onder druk’

25 juli 2022 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

De leefbaarheid van dorpen en buurten staat onder druk. Althans, dat concludeert RegioBank. De dochteronderneming van De Volksbank stelt dat essentiële voorzieningen die de vitaliteit van niet-verstedelijkte gebieden moeten waarborgen, verdwenen zijn of op het punt staan te verdwijnen. De mate van leefbaarheid van kleinere woonplaatsen met minder voorzieningen blijft daardoor achter ten opzichte van woonplaatsen die wel beschikken over bijvoorbeeld OV, onderwijs- en zorgvoorzieningen.

Overigens is lang niet alles kommer en kwel in de kleinere gemeenten. Zo wordt er beter gescoord op sociale samenhang, woningvoorraad, de fysieke omgeving en de mate van overlast en onveiligheid. Ondanks het verdwijnen van voorzieningen, scoort de leefbaarheid in dorpen over het algemeen een ‘goed’.

RegioBank waarschuwt echter dat kleinere woonplaatsen achterlopen op de grotere woonplaatsen. Er zijn namelijk ook dorpen die ver onder het gemiddelde scoren. Daarnaast zijn er gebieden in Nederland waar de bevolking afneemt, de zogenoemde krimp- en anticipeergebieden. In tegenstelling tot andere kleine plaatsen is de sociale verbondenheid daar niet hoger, maar juist relatief lager.

Leefbaarheid van dorpen staat onder druk

Buurtzame bank

“Als RegioBank investeren wij in initiatieven die de buurt samenbrengen”, legt RegioBank-directeur Rein Wispelweij uit. “Dat kunnen initiatieven zijn zoals de Heijdse Lijn in Ter Heijde die bewoners weer in staat stelt de supermarkt en de bibliotheek te bereiken, nadat de lokale buslijn was opgeheven. Vooral omdat zich vaak boven verwachting veel bewoners als vrijwilliger melden, kunnen we met bescheiden middelen heel veel gedaan krijgen. Daarom is het voor ons als RegioBank zo motiverend om een verbindende rol te spelen en sociale projecten te steunen of te initiëren.

De Volksbank-dochter stelt dan ook aan de slag te gaan met de resultaten van het onderzoek. Wispelweij legt uit dat zijn bank dankzij het onderzoek gericht aan verbeteringen kan werken, voor zover dat binnen de mogelijkheden van de bank ligt.

“De eerdergenoemde kleinschalige projecten tot en met de koffiehoek in de buurtsuper gelden als duurzame verbeteringen. Bewoners ervaren dat veel andere dorpelingen zich óók willen inzetten voor de goede zaak. Dit verbindt mensen en moedigt nieuwe initiatieven aan. Als Buurtzame bank durven wij het verschil te maken voor mensen. En daarmee voor de maatschappij”, aldus Wispelweij.