RaboResearch: ‘Woningmarkt koelt af’

27 juni 2022 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Hoewel de huizen in Nederland nog altijd duurder worden, vlakken de prijsstijgingen dit én volgend jaar af. Althans, dat verwachten de economen van RaboResearch in hun Kwartaalbericht Woningmarkt.

De afvlakking van de prijsstijging zou hoofdzakelijk het gevolg zijn van de gestegen rentes én de hoge inflatie. Men beaamt echter dat de combinatie van economische onzekerheid rondom werkloosheid, economische groei en kapitaalmarkrentes voorspellen lastig maakt.

Ook in de eerste vier maanden van dit jaar zijn de huizenprijzen verder gestegen. Hoewel er in januari nog sprake was van een recordprijsstijging (21,1% ten opzichte van dezelfde maand het jaar daarvoor), is het groeitempo inmiddels afgezwakt tot iets onder de 20%. “We verwachten dat de groei van de huizenprijzen de komende tijd verder afzwakt”, legt RaboResearch-woningmarkteconoom Stefan Groot uit. “Voor dit jaar voorspellen we een gemiddelde stijging van 16,1% en voor 2023 een fors lagere stijging van 4,5%.”

De sterk gestegen kapitaalmarktrentes – waardoor ook de hypotheekrentes stegen – en de toegenomen inflatie zorgen er volgens Groot voor dat mensen minder aan huizen kunnen besteden. Hoewel een daling van de huizenprijzen niet uit te sluiten valt, verwachten de economen dat de kans groter is dat woningmarkt de aankomende periode ongeschonden doorkomt.

Oververhitting woningmarkt neemt af

“Weliswaar verwachten we dat de groei van de Nederlandse economie volgend jaar een min laat zien, maar de arbeidsmarkt blijft voorlopig krap met een werkloosheid onder de 4%, wat de vraag nog naar nog altijd schaarse woningen ondersteunt.”

Een slag om de arm

Groot verwacht dat dit jaar zo’n 189.000 bestaande koopwoningen van eigenaar wisselen: 16,5% minder dan vorig jaar. Wel liep het aantal te koop staande huizen de afgelopen maanden snel op. Begin juni waren er in heel Nederland zo’n 27.500 bestaande huizen beschikbaar op Funda.nl; ruim de helft meer dan een jaar geleden. Op termijn zou dit volgens Groot een opsteker kunnen zijn voor het aantal verkopen, aangezien er nog relatief veel vraag naar koopwoningen blijft, terwijl het aanbod toeneemt. De Rabo-economen verwachten voor volgend jaar dan ook zo’n 197.000 woningverkopen.

Bestaande koopwoningen beschikbaar op Funda.nl

Men houdt echter een slag om de arm als het om voorspellen gaat. “Onze verwachtingen voor de huizenprijzen en verkoopaantallen zijn gebaseerd op de prognoses die we op dit moment hebben van de kapitaalmarktrente, de groei van de Nederlandse economie en de werkloosheid. We denken dat de werkloosheid ondanks een milde recessie laag blijft en dat kapitaalmarktrentes weer iets gaan dalen.”

Vanwege die onzekerheid kijken de economen ook naar alternatieve scenario’s. Bijvoorbeeld één waarin kapitaalmarktrentes juist verder stijgen, en zich een diepere recessie met hogere werkloosheid voordoet. “In dat geval gaan de huizenprijzen waarschijnlijk dalen”, aldus Groot.

Verwachte groei huizenprijzen 2022

Flevoland blijft koploper

Al met al is Flevoland ook dit jaar de regio waar de huizenprijzen het sterkst stijgen. “De prijsgroei komt daar naar verwachting uit op 21%, net als in de regio Overig Zeeland. In West-Brabant en in delen van Zuid-Holland groeien de huizenprijzen het minst hard. Hier stokt de prijsgroei naar verwachting op ongeveer 14%. Ook volgend jaar voorzien we in alle regio’s nog stijgende huizenprijzen”, besluit Groot.