RvB Rabo presenteert visie op duurzame voedselketen

30 juni 2014 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

Is er in 2050 genoeg eten voor álle ruim negen miljard mensen op de wereld? Hoe kunnen ondernemers in de voedselketen de voedselproductie op een duurzame wijze verdubbelen? De Raad van Bestuur van de Rabobank presenteert haar Banking4Food visie om aan deze uitdaging haar bijdrage te leveren. De visie Banking4Food wordt verder uitgewerkt in een strategie en plan van aanpak, met concrete doelstellingen. Dat betreft dan de aanpak van de Rabobank, wereldwijd, in de hele keten, van bron tot bord.

Dagelijks eten en drinken

“Het is relevant voor iedereen: het gaat om het dagelijks eten en drinken van ons allemaal”, zegt Berry Marttin, lid van de raad van bestuur van Rabobank. “De uitdaging voor de wereld voor de komende decennia: twee keer zoveel voedsel produceren, met de helft van de grondstoffen, de factor ‘4’ in Banking4Food. De enige manier is: veel efficiënter produceren.”

Rabobank - Duurzaam voedsel

Vier dimensies van voedselzekerheid

Bij de productie en beschikbaarheid van voldoende voedsel voor iedereen gaat het, volgens de Rabobank, om vier dimensies. Dimensies die elkaar kunnen versterken, zowel in positieve als in negatieve zin.

  1. Het vergroten van de beschikbaarheid van voedsel. Belangrijk daarvoor zijn meer efficiency in productie en minder verspilling. Een andere uitdaging is de bedrijfsopvolging van land- en tuinbouwbedrijven
  2. Het verbeteren van de toegang tot voedsel. Het gaat daarbij om financiële middelen en basiskennis voor ondernemers, waardoor netto-investeringen in de land- en tuinbouw verbeteren
  3. Het stimuleren van gebalanceerde, gezonde voeding. Voedselveiligheid en gezondheid zijn van belang, net als de ecologische voetafdruk
  4. Het vergroten van de stabiliteit in ketens. Minder schommelingen in prijzen zijn nodig. Daarvoor zijn een betere afstemming en nauwere samenwerking binnen de productieketens voor voedingsmiddelen van groot belang

Verantwoordelijkheid Rabobank

De Rabobank wil bijdragen aan het (meer) duurzaam voeden van de wereld, door het economische succes van klanten te faciliteren en de vitaliteit van de gemeenschappen waarin klanten actief zijn te verbeteren. Deze ambities worden verder uitgewerkt in een strategie en plan van aanpak, met concrete doelstellingen. De rol van de Rabobank binnen het wereldvoedselvraagstuk richt zich op toegang tot financiering, toegang tot kennis en toegang tot netwerken, wereldwijd. “De kennis en de netwerken die we hebben, kunnen we inzetten bij financieringsvraagstukken en bij het maatschappelijke debat”, aldus Marttin.

Buiten en binnen Nederland

Deze ambitie van de Rabobank betreft de verbetering van de landbouw- en voedselproductie en verwerking buiten en binnen Nederland. “Van de uitzettingen van €87 miljard die de Rabobank in landbouw en de voedselketen heeft uitstaan, betreft bijna de helft food & agri ondernemers in Nederland”, zegt Rien Nagel, lid van de raad van bestuur van Rabobank.

De hele keten, van keukentafel tot boardroom

“Het grote thema is: hoe krijgen we die keten effectiever? En hoe kunnen wij dat als bank faciliteren?”, aldus Rabobank-bestuurslid Jan van Nieuwenhuizen. “Wij benaderen de hele keten integraal, vanaf de wholesale klanten die zorgen voor de inputs, naar de primaire bedrijven in binnen- en buitenland, naar de verwerkende industrie en food retail, waarvan er vele wholesale klanten zijn.” Zijn collega-bestuurder Marttin geeft aan dat de Rabobank als bank graag zijn bijdrage wil én kan leveren aan de wereldvoedseluitdaging. “We zetten ons financieringsbeleid in, we dragen bij aan de beslissingen in de keten, want we zitten zowel aan de keukentafel als in de boardroom. En we hebben kennis en het netwerk. Die willen wij inzetten. Van Zeeuws-Vlaanderen tot Groningen, van Australië tot Zambia.”