Stichting MKB Financiering beloont Mogelijk met keurmerk

25 februari 2022 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Folkert Eggink heeft namens Mogelijk het keurmerk ‘Erkend MKB financier’ uit handen van Ronald Kleverlaan (voorzitter van Stichting MKB Financiering) ontvangen. De fintech hoopt middels een verdere samenwerking met de stichting een bijdrage te kunnen leveren aan de professionalisering van de alternatieve financieringsmarkt.

De onafhankelijke Stichting MKB Financiering (SMF) werd drie jaar geleden opgericht in samenwerking met (en met steun van) het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. SMF hoopt een bijdrage te leveren aan de professionalisering van de alternatieve financieringssector. “We willen de toegang tot klantgerichte en passende financiering en financieringsadvies voor ondernemers vergroten”, vult Kleverlaan aan.

De voorzitter van de stichting legt uit dat banken na de financiële crisis in 2008 en 2013 een terugtrekkende beweging maakten op het gebied van financieringen. Omdat grote en risicovolle leningen steeds minder in trek raakten, konden veel mkb’ers daardoor geen financiering meer krijgen. Volgens Kleverlaan zijn er sindsdien zo’n 200 non-bancaire financiers in dat gesprongen.

Stichting MKB Financiering beloont Mogelijk met keurmerk

“Dat is natuurlijk fijn, maar deze markt is – in tegenstelling tot de banken – niet heel strak gereguleerd. Voor mkb’ers kan het daardoor lastig zijn om een kwalitatief goede financier te vinden. Het kan er ook toe leiden dat banken het niet aandurven om met non-bancaire financiers samen te werken, wat nadelig kan uitwerken voor de mkb’er.”

Belangen behartigen

De 200 spelers in de alternatieve financieringsmarkt zijn volgens SMF lang niet allemaal even betrouwbaar. Bij sommige partijen is er bijvoorbeeld een gebrek aan transparantie, geen goede klachtenafhandeling en met hoge (en soms verborgen) kosten. “Dat gaat ten kosten van het vertrouwen van klanten in non-bancaire financiering en maakt het vergelijken van producten soms erg lastig voor mkb’ers.”

In de audit die financiers moeten doorlopen om in aanmerking te komen voor het keurmerk van SMF, wordt op al deze punten gelet. Tevens committeren de bij SMB aangesloten bedrijven zich aan een extern klachtenloket voor wanneer de eigen interne klachtenprocedure geen uitkomst biedt. “Mogelijk is erkend voor zijn transparantie, kostenbeleid en geschillenprocessen. Waarbij voorop staat dat Mogelijk er alles aan doet om het niet tot een geschil te laten komen.”

Met het keurmerk treedt Mogelijk toe tot een kopgroep van zeventien non-bancaire financieringsbedrijven die aangesloten zijn bij de SMF. “Het keurmerk geeft onze klanten de bevestiging dat Mogelijk op een juiste, transparante en integere manier financiering verstrekt aan ondernemers”, legt Eggink uit.

De directeur van de fintech stelt dat zijn bedrijf het keurmerk met trots zal uitdragen. “Maar het gaat verder dan dat. Door ons aan te sluiten bij SMF, willen we ook actief bijdragen aan het verder volwassen worden van de non-bancaire financieringsmarkt. SMF is dé gesprekspartner voor de overheid en voor toezichthouders als de AFM. We brengen onze kennis als vastgoedfinancier graag via SMF in om de belangen van onze branche en onze klanten te behartigen.”

Meedenken

“Dat is ook de reden dat SMF blij is met de toetreding van een partij als Mogelijk”, beaamt Kleverlaan. “De wet- en regelgeving voor de non-bancaire markt is volop in beweging. Neem ontwikkelingen rond het kredietregister en de inwerkingtreding van de Europese Crowdfundingswet (ECSP). “ Het is dus zaak om daar als branche met een goede vertegenwoordiging bovenop te zitten. Zodat eventuele problemen in de uitvoering van die wetgeving tijdig gesignaleerd worden en we kunnen meedenken over praktische oplossingsrichtingen.”