Eugenie Casier (Funding Options): 'Altfi's, stap uit de slachtofferrol'

18 maart 2021 Banken.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

“Non-bancaire financiers lijken één hobby gemeen te hebben en dat is klagen over banken. Of beter gezegd, dat AltFi’s het nóg beter zullen doen als banken meer ruimte overlaten”, stelt Eugenie Casier Risk & Compliance Director bij Funding Options. “Het zijn echter krokodillentranen die afleiden van onze gezamenlijke missie. En dan heb ik het over banken én non-bancaire financiers. We zetten ons namelijk samen in voor de financieringsbehoeften in de samenleving. Het verschil zit ‘m echter in hoe we dat doen.” 

Financiering tijdens Covid

Casier: “Banken hebben het afgelopen jaar het meeste krediet met overheidsgaranties verstrekt. Op een paar uitzonderingen na, kwamen AltFi’s nauwelijks aan bod. Natuurlijk hadden we graag gezien dat de overheid een grotere rol aan non-bancaire financiers toebedeeld had, maar het heeft jammer genoeg niet zo mogen zijn.” 

“Het probleem is echter dat we als sector te vaak terugvallen in een slachtofferrol. En het ondermijnt ons werk om een sterke non-bancaire sector op te bouwen. Dat doen we door non-bancaire financiering beter toegankelijk te maken voor klanten, zodat zij makkelijker en sneller aan geld kunnen komen.” 

Eugenie Casier, Funding Options

“We blijven ondernemers spreken die investeringsgeld nodig hebben, bijvoorbeeld om een pivot te maken om tijdens corona toch succesvol zaken te blijven doen. En dan heb je ook ondernemers die een ‘once-in-a-lifetime’ kans niet voorbij kunnen laten gaan ondanks dat hun deuren tijdelijk gesloten zijn.” 

“En daarin ligt onze kracht. Waar banken hun beslissing vooral baseren op het ondernemersverleden kijken non-bancaire financiers vooruit. Wat is het potentieel van de ondernemer? Welke kansen kan hij/zij op de langere termijn grijpen? Als we de focus op ons productaanbod houden, kunnen we de klant beter helpen met het vinden van een passend financieringsproduct dat perfect aansluit bij hun unieke situatie.“

“De Nederlandse overheid beseft inmiddels ook wat de non-bancaire sector kan betekenen voor de economie. Zo heeft het kabinet beloofd om 250 miljoen euro te investeren in drie fondsinitiatieven, waaronder een fonds voor het bevorderen van alternatieve financiering voor groeibedrijven. Als non-bancaire financiers op deze manier meer geld kunnen aantrekken – ‘buiten de financiële markten’ om - dan hebben groeiende mkb-bedrijven daar direct baat bij.”

Sterk bankenstelsel is goed voor de markt

“We moeten trouwens wel blij zijn met een sterk bankenstelsel. Het is namelijk absoluut noodzakelijk voor een gezonde sector en samenleving. Banken brengen aanbod en vraag naar geld bij elkaar. Mijn salaris ontvang ik op mijn bancaire rekening- en ik ben daarin niet de enige. Daarnaast zijn banken actief in bemiddeling, bijvoorbeeld bij de verkoop van een huis of bedrijf, mergers & acquisitions (M&A’s), en het faciliteren van betalingsverkeer waar vooral internationaal-opererende bedrijven veel baat bij hebben.“

“Banken zijn commerciële instellingen met een eeuwenoud bestaansrecht, maar dat betekent niet dat ze overal goed in zijn. De bank is het eerste aankloppunt wanneer het mkb financiering nodig heeft. Helaas verkopen banken steeds vaker ‘nee’, mede omdat de liquiditeitseisen sinds de financiële crisis in 2008 flink zijn aangescherpt. Het vertrouwen in nieuwe projecten is laag en banken willen hun vermogens optimaal beschermen."

“Het afgelopen jaar is het pijnlijk duidelijk geworden hoe belangrijk digitale klantenservice is, vooral voor bezorgde consumenten en ondernemers. Helaas ontbreekt het een groot deel van het bankpersoneel vooralsnog aan de juiste vaardigheden voor een digitale toekomst. Dat komt vanzelf wel goed, maar non-bancaire financiers met een ‘digital-first’ aanpak hebben nu een goede voorsprong.“

Samen sterk

“Er is genoeg ruimte voor ons allemaal, dus laten we vooral onder het juk van het slachtofferschap vandaan komen. Er is namelijk werk aan de winkel. Mkb-ondernemers zijn nog onvoldoende bekend met een groot deel van alternatieve financieringsvormen volgens SchuldenLabNL en de Nederlandse Vereniging van Banken. Dat betekent dat we als ‘alternatieven’ hard moeten blijven werken om mkb’ers en consumenten wegwijs te maken in de non-bancaire financieringsmarkt zodat ze hun zoektocht breed inzetten.”

“Boven alles moeten we onze eigen koers blijven varen. Onze sector bevat veel jongere, snellere en more agile partijen die slim gebruik maken van technologische innovaties. Dit zijn voordelen waarmee we goed kunnen inspelen op de markt die elders matig of slecht bediend wordt. Geen (klaag)woorden, maar daden. Daar zijn we allemaal bij gebaat.”

Een artikel van Eugenie Casier  Risk & Compliance Director bij Funding Options.