Winst Volksbank daalt met 7% tot €162 miljoen

15 februari 2022 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Waar ABN AMRO, ING en Rabobank hun winsten het afgelopen jaar flink zagen groeien, geldt dat niet voor de Volksbank. Hoewel de bank een winst presenteerde van €162 miljoen, viel die 7% lager uit ten opzichte van 2021. De daling is hoofdzakelijk te verklaren vanuit een inkomstendaling van 10%, terwijl de kosten juist met 2% toenamen.

Bij de presentatie van de jaarcijfers legt topman Martijn Gribnau uit dat het bedrijfsmodel van de Volksbank moet veranderen. De bank zou te afhankelijk zijn van rentebaten. Bij een normale rentestand is dat geen probleem, maar nu de rente al jaren historisch laag is, daalt de winstmarge hard. “In 2021 verdiende de Volksbank gemiddeld nog maar 1,1% op een lening. Slechts een paar jaar geleden was dat percentage nog 1,5. De belangrijkste inkomsten kalven dus gestaag af zolang de rente laag blijft”, schrijft het Financieele Dagblad.

Het FD stelt tevens dat de andere Nederlandse grootbanken die rentemarge beter op peil wisten te houden, maar dat ze ook over een veel breder scala aan alternatieve inkomstenbronnen beschikken. “Dit benadrukt de urgentie om te komen met nieuwe initiatieven zodat onze baten minder rentegevoelig worden”, aldus Gribnau.

Winst Volksbank daalt met 7% tot €162 miljoen

Gribnau ziet de aankomende periode (inclusief 2021) dan ook als investeringsjaren. De topman waarschuwt daarom al vast dat de winst aankomend jaar mogelijk verder daalt. Wel zag de bank zijn inspanningen deels al beloond worden. Zo werden er meer hypotheken afgesloten en gaf de bank meer leningen uit aan mkb-bedrijven. Tevens nam het beheerd vermogen – dat belegd wordt voor klanten – tot €4,8 miljard toe. Desondanks sluit Gribnau enkele kostenbesparende acties niet uit, waaronder het instellen van een negatieve spaarrente onder een bredere groep klanten.

“We blijven investeren om ons IT-platform te verbeteren” vervolgt Gribnau zijn uitleg. “In 2022 pakken we door met het uitvoeren van onze strategie en zetten we een volgende stap in de verdere ontwikkeling van onze dienstverlening. We gaan nog dichter bij de klant staan om gefaseerd meer diensten aan te bieden die naadloos aansluiten bij hun specifieke behoefte en levenssituatie. Dit doen we zowel digitaal als in de buurt, en altijd  met oog voor de menselijke maat.”

Al met al kijkt Gribnau positief naar de toekomst. “Afgelopen jaar hebben we het fundament gelegd voor de agile manier van werken en 1 maart start de nieuwe organisatie. Ik heb er alle vertrouwen in dat de uitvoering van onze strategie ons in de komende jaren in staat zal stellen om de totale baten te laten stijgen en de operationele efficiëntie te vergroten.”