Digitalisering en duurzaamheid topprioriteiten voor post-corona-tijdperk

28 september 2021 Banken.nl 3 min. leestijd

Nu de coronacrisis ‘voorbij’ lijkt, wordt het voor bedrijven weer tijd om naar de toekomst te kijken. Investeren in digitalisering en sneller verduurzamen blijken daarbij de topprioriteiten voor de grootste bedrijven van Nederland. Overigens wordt er niet alleen maar zorgeloos naar de toekomst gekeken: het betalen van uitgestelde belastingen en de stijgende inflatie worden als belangrijke uitdagingen gezien.

Dat blijkt uit onderzoek van ING. De bank ondervroeg 77 CEO’s, COO’s en CFO’s van organisaties, actief binnen representatieve en evenredig verdeelde sectoren. De bedrijven waarvoor de respondenten werken – en waarvan de helft beursgenoteerd is – genereren een jaarlijkse omzet van €250 miljoen.

Volgens Pim van der Velden, directeur Wholesale Banking Nederland, gaat het met de economie en met veel bedrijven heel goed. “Bedrijven bewegen zich uit de coronacrisis door hun bedrijfsmodellen aan te passen aan een blijvend veranderende omgeving, waarin tal van groeikansen liggen.”
Digitalisering en duurzaamheid topprioriteiten voor post-corona-tijdperk

Het verbeteren van het digitale aanbod van producten en diensten wordt daarbij als de belangrijkste prioriteit gezien. Maar liefst 70% van de topmanagers voorziet als gevolg van de coronacrisis een versnelling op het gebied van innovatie, vooral als het gaat om digitalisering van klantgerichte of interne processen en het digitaliseren van producten.

Overnames en duurzaamheid

Duurzaamheid eindigde op de tweede plek; 69% van de bedrijven stelt sneller te verduurzamen sinds het uitbreken van de crisis. Het gaat dan vooral om het vergroenen van het energiegebruik, het verminderen van afval, het ontwikkelen van duurzame producten en diensten en het promoten van een gezonde levensstijl.

“Belangrijke drijfveren volgens de bedrijfsbestuurders zijn een beter imago en nieuwe marktkansen, maar ook belangrijk is de vraag hiernaar van vermogensverschaffers zoals institutionele beleggers en private investeerders”, legt Van der Velden uit. “Dit zien wij ook bevestigd met de enorme toename dit jaar de plaatsing van duurzame bedrijfsobligaties, dit eerste half jaar al evenveel als in heel 2020. Bij de herstart uit de crisis lijkt daarmee duurzaamheid een leidend thema te worden.”

Tot slot staan ook overnames in toenemende mate op de agenda. 32% van de ondervraagden verwacht nog in 2021 een overname te doen (tegen 22% in 2020). 43% verwacht dit jaar bedrijfsonderdelen te verkopen (tegen 49% in 2020). Van der Velden legt uit dat de toegenomen verwachting van acquisities laat zien dat bedrijven weer inzetten op groei.

Prijsstijging doorbereken naar klanten

Maar niet alles in het toekomstbeeld is koek en ei, er bestaan voor de grote bedrijven namelijk ook zorgen. Los van de vrees dat de coronacrisis nog lang zal naslepen, ziet men problemen in de terugbetaling van de – vanwege de pandemie – uitgestelde belastingen. Het kabinet maakte onlangs bekend dat er in totaal nog een rekening van €19,2 miljard voor 270.000 ondernemers openstaat. Over de solvabiliteits- en liquiditeitspositie maken de respondenten zich dan weer geen zorgen.

Verder wordt er ook met argusogen naar de ontwikkelingen op de financiële markten gekeken, waaronder het monetaire beleid. De inflatieontwikkeling is voor 65% van de ondervraagden een grote zorg, zowel voor de korte als lange termijn. 83% van de topmanagers geeft daarbij aan dat ze verwachten dat de prijsstijgingen gedeeltelijk of geheel doorberekend zullen worden aan hun klanten.

“Hoewel de inflatiezorg leeft, zien wij het prijsverhogend effect in Nederland in de breedte tot nu toe meevallen. De stijgende brandstofprijzen verklaren het grootste deel van de stijging van de inflatie van de afgelopen tijd, die opwaartse druk zal volgens onze economen volgend jaar afnemen. De opwaartse druk vanuit de lonen lijkt tot nu toe beperkt”, sluit Van der Velden af.