Mirjam van Genderen over efficiency in het Anti Money Laundering-proces

23 september 2021 Banken.nl 6 min. leestijd
Meer nieuws over

In het kader van het aankomende AML-event rond witwasbestrijding interviewde Amy Reijgersberg, van Leaders in Finance Events, Mirjam van Genderen, Unit Manager Compliance Risk & Legal van financieel detacheringsspecialist Talent&Pro. Zij spraken onder meer over efficiency, het juiste profiel van een analist en de rol van AI en robotisering.

“Het is de afgelopen jaren een grote zoektocht geweest voor de opdrachtgevers van Talent&Pro als het gaat om de bestrijding van wittwassen”, begint Van Genderen. “Hoe kunnen we aan de wet- en regelgeving voldoen? Welke verbeteringen kunnen we doorvoeren? En hoe zorgen we ervoor dat we als organisatie het juiste doen?” Ze constateert daarbij dat er al veel tot stand is gekomen. “Vooral banken hebben ontzettend veel meters gemaakt. Tegelijkertijd liggen er ook echt nog voldoende bedreigingen voor ons financiële stelsel en rechtssysteem op de loer.”

Maximale efficiency

Die bedreigingen aanpakken, dat begint volgens Van Genderen bij een efficiënte inrichting van de processen binnen banken. “Het is belangrijk dat we de medewerkers binnen de compliance-afdelingen van onze opdrachtgevers hierin faciliteren: Hoe zorgen we ervoor dat zij grip krijgen op het veelvoud en de diversiteit aan dossiers, zodat zij efficiënt het klantonderzoek kunnen blijven uitvoeren? Onze consultants maken daarin zowel uitvoerend als adviserend het verschil. Zodat niet alleen onze specialisten, maar ook het eigen personeel met maximale efficiency én behoud van kwaliteit kan opereren.”

Mirjam van Genderen, Talent&ProDe doorontwikkeling van Artificial Intelligence (AI) en robotisering en de implementatie van modellen die zorgen voor geautomatiseerde signalen bieden een tweede uitdaging, volgens van Genderen. “En voor het behandelen van deze alerts zijn analytisch vaardige professionals nodig die de duidelijke verbanden en risico’s identificeren. Daarnaast zien wij dat er in de praktijk ook veel klantcontact nodig is om zo’n alert te kunnen verklaren.” Een arbeidsintensief traject dus, volgens van Genderen. En volgens haar een teken dat de succesvolle bestrijding van witwassen momenteel vooral nog vraagt om een goede balans tussen slimme mensen en slimme IT-oplossingen.

Ze stelt dat Talent&Pro dagelijks wordt geconfronteerd met een enorme vraag naar gekwalificeerde professionals. “Het is een misconceptie dat je als AML-professional met name bezig bent met het eenvoudig afvinken van een checklist. Klantonderzoek en transactiemonitoring betekenen dat je echt een volwaardig onderzoek uitvoert, waarbij de analist kennis van zaken moet hebben. Je moet als onderzoeker bijvoorbeeld weten wat voor transacties in verschillende branches al dan niet gebruikelijk zijn."

Ze geeft als voorbeeld een schoonheidssalon aan huis met een maandelijkse storting van 15.000 euro cash geld. “Een goede analist moet die rekensom meteen kunnen maken en bewegen tot nader onderzoek. Dat lijkt voor de hand liggend, maar het is wel een cruciaal stukje informatie in het identificeren van witwaspraktijken. En je hebt te maken met nogal wat informatie. Overweg kunnen met data-analyse is dan ook geen overbodige luxe en enorm belangrijk voor het schetsen van een volledig en bruikbaar klantbeeld.”

Veelzijdig profiel

Het ideale profiel van een AML-analist herkennen ze bij Talent&Pro dan ook aan de veelzijdigheid van de consultant. Van Genderen vervolgt: “de consultants binnen onze business unit Compliance, Risk & Legal die zich bezighouden met AML-opdrachten beschikken over een uitstekende algemene kennis. Ze zijn hoogopgeleid en hebben vaak ook een generalistische studie gedaan. Ze beschikken daarom misschien wel juist over een gezonde, maar voor dit werk cruciale dosis nieuwsgierigheid.”

Die combinatie stelt ze volgens Van Genderen in staat om wet- en regelgeving snel op te pikken en toe te passen. “Uiteraard is het belangrijk om na het onderzoek je conclusies ook goed en volledig te kunnen presenteren. Een vaardigheid die qua belang regelmatig onderschat wordt, maar waar we in ons opleidingsprogramma extra aandacht aan besteden.”

Gevraagd naar de rol van AI en robotisering binnen de AML-afdelingen ziet Van Genderen dat deze een steeds belangrijkere plaats inneemt. “Veel banken maken al gebruik van “robots”, machine learning en complexe algoritmes. Dat zijn belangrijke hulpmiddelen als het gaat om de geautomatiseerde uitvoering van transactiemonitoring (TM), waarbij het de uitdaging is om de betrouwbaarheid van de alerts optimaal te krijgen. Je wilt als compliance-afdeling natuurlijk een zo hoog mogelijk ratio ‘true positives’ ten opzichte van het aantal ‘false positives’. Daar worden we als branche steeds beter in.”

Voorsprong

Van Genderen vindt het van belang een voorsprong te hebben en houden op witwassers, want ook zij zijn volgens haar slim en in staat om nieuwe patronen uit te denken om geld te kunnen witwassen”. Ze is daarom blij met de hulpmiddelen die inmiddels niet meer weg te denken zijn in de dagelijkse praktijk. “Slimme digitale oplossingen voor TM helpen ons bij het behouden van die voorsprong en de verbetering van AML-processen. Processen die wat haar betreft in de toekomst minder arbeidsintensief zijn, zodat banken en andere betrokken financiële instellingen zich weer meer kunnen richten op hun core business als dienstverlener.  

“Een goed afgerond dossier kost tijd. Daarom is het des te belangrijk dat er mensen zitten die kritisch zijn op processen, meedenken en daarmee bijdragen aan een verbeterslag op efficiency.”

Toch denkt Van Genderen dat de grote vraag naar analisten voorlopig aanhoudt. “We zijn er nog niet. Als ik kijk naar de huidige vraag naar onze consultants, dan denk ik niet dat we de top al hebben bereikt.” Wel is ze ervan overtuigd dat de markt “normaliseert” als de samenwerkingsverbanden verder kunnen worden aangehaald.

“In de hele keten van AML zie je steeds meer samenwerkingen ontstaan. Banken kunnen op dit moment goede learnings / programma’s helaas nog maar beperkt met elkaar delen. De privacy wetgeving bemoeilijkt de uitwisseling van kennis.” Ze vult aan: “Maar er ligt een mooie kans om op branche-niveau van elkaar te leren, zodat de financiële dienstverlening nog sneller op systeemniveau kan voldoen aan de geldende wetten.”

Kwaliteit versus kwantiteit

Van Genderen benadrukt dat de AML professionals van Talent&Pro zich ervan bewust zijn dat er vaak een spanningsveld bestaat tussen kwaliteit en kwantiteit als het gaat om efficiency. “Wel geven we ze mee dat dit ook kansen biedt. Een goed afgerond dossier kost tijd. Daarom is het des te belangrijk dat je als professional kritisch blijft op processen, meedenkt en daarmee bijdraagt aan die gewenste verbeterslag op efficiency.”

Dat is een van de redenen dat ze ook uitziet naar het AML- event dat plaatsvindt op 7 oktober 2021. “Mensen en organisaties bij elkaar brengen om er samen beter van te worden is iets wat wij als ontwikkelbedrijf van professionals volledig onderschrijven. Dat we daarmee voor onze opdrachtgevers én voor de samenleving ook nog eens een bijdrage kunnen leveren aan het tegengaan van criminaliteit en illegale geldstromen is een mooie bonus. Het event gaat hier ongetwijfeld een belangrijke bijdrage aan leveren. We zien betrokkenen uit de branche en andere belangstellenden graag op het event. Laten we elkaar helpen en inspireren bij dit, voor heel Nederland, belangrijke vraagstuk.