Incentives voor impactresultaten naast financieel rendement

07 september 2021 Banken.nl 5 min. leestijd

Tijdens het Sustainable Finance Climate Risk Event, dat wordt gehouden op 16 & 17 september aanstaande, vertelt Emma Verheijke van Grant Thornton samen met Joško Bobanović van Venture Capital firm Sofinnova Partners meer over incentives voor impact evenals het impact meten.

‘Incentives voor impactresultaten naast financieel rendement’

Volgens Emma Verheijke, Partner Sustainability & Impact Advisory bij Grant Thornton, is de nieuwe regelgeving er op gericht de financiële sector te verduurzamen en meer op impact te richten. "Maar om dat succesvol te realiseren is ook nodig dat het systeem en de incentivestructuur in de financiële sector verandert."

"Nu is het zo dat de ‘carried interest’, de compensatie die de fondsbeheerder ontvangt van de investeerders in aanvulling op de management fees bij goed presteren van dat fonds, bijna altijd gekoppeld is aan de financiële resultaten die dat fonds maakt: hoe hoger dat rendement, hoe hoger deze carry. Dit bekrachtigt en beloont primair om de financiële resultaten te maximaliseren, daar is de belonings ‘incentive’ aan gekoppeld."

"Maar voor fondsen die er ook op zijn gericht ESG resultaten te halen of verbeteren, of bepaalde impactdoelen te realiseren, zie je dezelfde incentive structuur die financiële resultaten beloond – en dat is eigenlijk niet logisch. Om ESG en impact resultaten evenveel belang te geven als financieel rendement in besluitvorming, kan het helpen om de incentivestructuur zo in te richten dat het behalen van impact resultaten ook wordt beloond op dezelfde manier als financiële resultaten."

Verandering

"Je ziet dus vaak dat de incentivestructuur bij ESG en impactfondsen nog hetzelfde is als bij de fondsen die geen duurzame doelstelling hebben: de ‘carry’ is gekoppeld aan de financiële rendementen die worden gemaakt. Als je er over nadenkt is dat scheef, want je hebt in een impact of duurzaam fonds, naast de financiële doelstelling, ook de intentie om maatschappelijke (ESG en/of impact) resultaten te halen."

"Dat betekent natuurlijk niet dat fondsmanagers alleen maar sturen op die financiële resultaten, maar door een beloning alleen te koppelen aan winst geeft dat wel een belang en prioriteit die boven de maatschappelijke resultaten gaat. Daar wil je, met het oogpunt op duurzaamheid, verandering in zien."

"Je ziet hier nu verschuivingen in ontstaan. Steeds meer vermogensbeheerders maken ESG en impact resultaten onderdeel van beoordeling en bonussen van investmentmanagers (of en hoe een beheerder dit doet is ook een expliciete ‘disclosure’ vraag onder de SFDR). Daarnaast komen er ook vanuit Limited Partners langzaamaan andere financieringsvormen waarbij de beloning voor de fondsbeheerder, de carried interest, wordt gekoppeld aan impact resultaten, naast financieel rendement."

"Daarmee geeft een LP een duidelijk signaal: we vinden de impact die jullie met onze financiering maken net zo belangrijk – of zelfs belangrijker -, als het financiële resultaat. Wat daar wel voor nodig is, zijn duidelijke afspraken over wat dat impactresultaat dan inhoudt: wat zijn dan de KPI’s waar je op afrekent?"

"Kijk je naar een fonds als het LEF, het Limburgs Energie Fonds, waar we eerder over gesproken hebben, dan is een voor de hand liggende KPI de vermeden CO2-uitstoot, maar bij meer diverse portfolio’s, of early stage investeringen waarbij er nog geen product op de markt is, zijn de KPI’s minder voor de hand liggend", aldus Verheijke.

Impact methode van Sofinnova Partners Industrial Biotech Fondsen

Een voorbeeld van die laatste categorie komt van Sofinnova Partners, een Europese venture capital firma in de life sciences sector, gespecialiseerd in gezondheid en duurzaamheid. Sofinnova heeft sinds haar oprichting in 1972 een portefeuille van ruim 500 bedrijven gesteund in hun groei. Sinds 2020 is Sinzer / Grant Thornton betrokken als ESG en impact adviseur. Naast verschillende fondsen gericht op gezondheidszorg, beheert Sofinnova Partners ook Industrial Biotech (IB) fondsen. De IB fondsen investeren in start-ups, gericht op duurzame oplossingen in sectoren food & agri, chemicaliën en materialen.

Joško Bobanović, Sofinnova Partners

Bobanović: "De meeste van de start-ups waarin wordt geïnvesteerd, zijn nog in de product-ontwikkelfase en hebben nog geen product op de markt, dus KPI’s om de milieu impact te meten, zijn in die context moeilijker generiek vast te leggen. Dat maakt het dus ook lastiger om de ‘carry’ te koppelen aan die milieu impactresultaten, terwijl dat voor de IB fondsen juist wel goed past bij de missie."

"Daarom is nu, in samenwerking met European Investment Fund (EIF), een innovatieve aanpak ontwikkeld om per onderneming een aantal specifieke KPI’s te kiezen in afstemming met de ondernemers waarin wordt geïnvesteerd. Dit zorgt voor focus op beoogde milieu impact, en buy-in van alle betrokkenen (onderneming, GP en LP) op de beoogde resultaten."

Impact investeren: niet per definitie trade off tussen financiële en maatschappelijke impact

Tot slot concludeert Verheijke dat het belangrijk is om op te merken dat er wel degelijk winst wordt gemaakt met impact investeren. "In de markt heerst nog steeds ten dele de opvatting dat als je in een impact product investeert, je daarmee minder financieel rendement accepteert, maar een dergelijke trade off is er lang niet altijd."

"Vanuit de oude filosofie dat waarde-creatie slechts bestaat uit financiële resultaten, zouden juist de impact resultaten ook als winst aangemerkt moeten worden. Hierdoor creëert een impact fonds netto gezien meer waarde dan een fonds dat zich alleen op financieel rendement richt. En juist dat perspectief behoeft meer aandacht."