Nederlandse banken slagen voor EBA’s stresstest

12 augustus 2021 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

De European Banking Authority (EBA) heeft de uitkomsten gepubliceerd van de EU-brede stresstest 2021 die onder de vijftig grootste Europese banken is gehouden, waaronder ABN AMRO, BNG Bank, ING, Rabobank en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank). Volgens de stresstest beschikken alle Nederlandse Banken over voldoende kapitaalbuffers, zelfs in het meest negatieve scenario.

De stresstest is bedoeld om een inschatting te geven over de (hypothetische) gevolgen van macro-economische omstandigheden op de bankbalans. De stresstest laat zien wat de gevolgen zijn voor de omvang van het kernkapitaal (Core Equity 1 – CET1) van een bank. Hoewel banken niet kunnen slagen of zakken voor de test, worden de resultaten wel als onderdeel gebruikt voor de komende Supervisory Review en Evaluation Proces (SREP).

Met het evaluatieproces kan een toezichthouder een oordeel vormen over het vermogen van een bank om onder stressscenario’s aan de ‘prudentiële’ eisen te voldoen. Tevens helpt het de toezichthouder bij het bespreken van risicobeperkende maatregelen (of juist het opheffen daarvan). Tot slot dient de stresstest de transparantie van banken te verbeteren.

Nederlandse banken slagen voor EBA’s stresstest

Strengste stresstest ooit

Uit de stresstest komt naar voren dat 48 van de 50 Europese banken – zelfs in het meest negatieve scenario – over voldoende kapitaal beschikken. Alleen HSBC Continental Europe en de Banca Monte Dei Paschi di Seina hebben in het meest ongunstige geval een kapitaalratio die (ver) onder de SREP-eis valt.

De EBA geeft echter aan dat de stresstest 2021 de strengste was tot dusver. Omdat de test middenin een economische crisis werd uitgevoerd, ging de EBA in het meest ongunstige geval uit van een blijvend lage rente en een krimpende economie. De strenge maatstaven zorgen dan ook, meer dan normaal, voor een flinke klap op de kapitaalbuffers van banken in het ongunstigste scenario.

Swen Metzler, VP Senior Credit Officer bij Moody’s, noemt de stresstest uniek vanwege de huidige coronacrisis. “De resultaten laten zien dat de vijftig grootste banken van Europese Unie bestand zijn tegen zware economische stress.”

Stressed capital ratios by country in the adverse scenario

Beter dan gemiddeld

De Nederlandse grootbanken ING (15,4%), ABN AMRO (17,7%) en Rabobank (16,8) scoren allen hoger dan de SREP-vereiste voor 2021 van 9,6%. BNG Bank (33,4%) en NWB Bank (45,1%) scoren daar zelfs ruim boven. In het meest ongunstige scenario scoren ING (11%), ABN AMRO (13,5%), Rabobank (10%), BNG Bank (23,5%) en NWB Bank (37,8%) nog steeds boven de SREP-eis.

Daarmee scoren de Nederlandse banken bovengemiddeld, maar niet zo goed als de banken in België, Finland, Noorwegen, Polen en Zweden. Banken in Duitsland, Ierland, Italië en Spanje vertoonden in het meest ongunstige stressscenario daarentegen juist lagere kapitaalratio’s dan het Europese gemiddelde.