Inzet AI bij KYC voor snelheid, flexibiliteit en hogere klanttevredenheid

05 mei 2021 Banken.nl 7 min. leestijd

Banken zijn de afgelopen jaren in het nieuws gekomen vanwege belastingontduiking en witwaspraktijken, wat tot aanzienlijke boetes heeft geleid. Toezichthouders hebben hierop gereageerd door strengere eisen te stellen aan de manier waarop banken hun klanten behouden en interne audits uitvoeren om risico's te berekenen. Herbert Schild, Financial Services Industry Lead in Europa bij Appian, geeft antwoord op belangrijke vragen over hoe Artificial Intelligence (AI) betere inzichten en snellere resultaten in KYC (Know Your Customer) processen levert.

Wat zijn enkele van de grootste uitdagingen die u ziet bij klanten met de huidige KYC-eisen?

“Als reactie op de toenemende financiële criminaliteit legt KYC financiële instellingen een verplichting op om de identiteit en waarheidsgetrouwheid van klanten te verantwoorden. Het feit dat veel banken in meerdere landen actief zijn voegt een laag van complexiteit toe, aangezien er geen wereldwijd uniforme richtlijnen voor risicoanalyse zijn. De complexiteit wordt vergroot doordat de vereiste due diligence-gegevens vaak niet centraal worden bijgehouden, wat betekent dat er veel handmatig werk nodig is om KYC-onderzoeken te coördineren. Het resultaat is een veelheid aan - u raadt het al - complexe, tijdrovende processen die grote uitdagingen met zich meebrengen en verlammende vertragingen kunnen veroorzaken voor financiële instellingen.”

Hoe ziet u KYC-AML-maatregelen geïmplementeerd worden in bedrijven?

“Low-code automatisering is de ideale brug tussen wereldwijd informatiebeheer en gecentraliseerd casebeheer om zo een sneller, flexibeler en geïntegreerd KYC-AML-proces te bereiken, evenals het orkestreren tussen interne en externe systemen. Het Appian low-code automatiseringsplatform stelt instellingen in staat om zich snel aan te passen aan veranderingen in processen, infrastructuur of binnen de organisatie, en KYC-AML adequaat uit te breiden en te optimaliseren.”

“Het beschikbaar hebben van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) naast robotic process automation (RPA) en case management op één platform brengt enorme voordelen met zich mee voor KYC-AML processen. Appian verenigt niet alleen verschillende vormen van automatisering op één plek, maar maakt ook mobiele toepassingen mogelijk, wat klanten waarderen bij het bijvoorbeeld verifiëren of ondertekenen van documenten.”

“De trend naar dataverwerking in de cloud heeft ook de financiële instellingen bereikt, hoewel bepaalde soorten informatie lokaal opgeslagen moeten blijven binnen instellingen op grond van privacy- en data regelgeving. Het Appian low-code automatiseringsplatform kan worden gebruikt in de cloud, on-premise of in een combinatie van beide, wat financiële dienstverleners flexibiliteit biedt. Low-code biedt verschillende bedrijfsonderdelen ook een zekere mate van onafhankelijkheid, omdat er in de meeste gevallen geen softwareontwikkelaars nodig zijn om applicaties te creëren.”

“Bovendien kunnen wijzigingen in functionaliteit of ontwerp op elk moment relatief eenvoudig worden geconfigureerd door line of business management. KYC-processen staan centraal bij het opsporen van fraude. Ze vereisen niet alleen transparantie en toegang tot essentiële informatie, maar ook een effectieve verwerking van die gegevens.”

In hoeverre denkt u dat artificial intelligence hierbij kan helpen?

“Het handmatig verzamelen, verwerken en interpreteren van klantgegevens neemt uren, of zelfs weken in beslag. Omdat het proces inherent complex is, wordt de kwaliteit en integriteit van de gegevens vaak niet gewaarborgd. AI evalueert de gegevens sneller en gedetailleerder, waarbij grote hoeveelheden gegevens worden gestructureerd en geanalyseerd met behulp van machine learning. Hierdoor kunnen zeer snel uitgebreide, nauwkeurige en verifieerbare risicoprofielen worden opgesteld.

AI kan ook worden ingezet als preventieve maatregel om potentiële fraude en daarmee samenhangende zwakke punten op te sporen voordat een probleem zich voordoet. Momenteel gebeurt dit nog via zogenaamde "penetratietests", maar AI kan dit in bijna realtime mogelijk maken.”

Wat raadt u banken aan die mogelijk belangrijke aspecten van KYC-governance missen?

“KYC-processen zijn van cruciaal belang voor alle bedrijven die op de financiële markten actief zijn met klantgegevens, en zijn bedoeld om bescherming te bieden tegen financiële fraude. Tóch een woord van voorzichtigheid bij de term KYC. KYC is een overkoepelende term voor een grote verscheidenheid aan processen die noodzakelijk zijn en op de achtergrond functioneren. Veel van de bijbehorende controleprocessen zijn nog te ingewikkeld, inflexibel en foutgevoelig.”

“Zowel voor de onboarding van nieuwe klanten als voor de reguliere due diligence-controles van bestaande klanten betekent KYC het analyseren van gegevens uit tal van interne en externe bronnen. Voor een bank kan dat betekenen dat ze miljoenen gegevensbestanden in verschillende systemen moeten doorzoeken. Het voor de hand liggende antwoord is om die handmatige werkstappen digitaal te repliceren. Maar ik stel voor om een stap verder te gaan: bekijk processen van begin tot eind, en herdefinieer deze zelfs. Écht geautomatiseerde KYC-processen zijn sneller en flexibeler.”

“En als er al iets is wat de pandemie ons geleerd heeft, dan is het om flexibiliteit en snelheid in te bouwen als een vanzelfsprekendheid in bedrijfskritische processen om liquiditeit en, uiteindelijk, een levensvatbare organisatie te verzekeren.”

Welke maatregelen moeten worden genomen tegen het witwassen van geld?

“De steeds strengere voorschriften tegen het witwassen van geld (AML) vormen een voortdurende uitdaging voor financiële instellingen. De risico's van het niet naleven zijn groot en variëren van boetes en reputatieschade tot dalende aandelenkoersen en zelfs financiële problemen als gevolg van verloren klanten. Om dat aanzienlijke risico het hoofd te kunnen bieden, moeten financiële dienstverleners hun AML-workflows      voortdurend verder ontwikkelen en verbeteren. Low-code automatisering biedt instellingen de mogelijkheid om hun AML- en KYC-processen over de hele linie te optimaliseren, met het cruciale voordeel dat ze deze snel kunnen aanpassen als reactie op veranderende omstandigheden of regelgeving.”

Welke tools beveelt u aan?

“Financiële instellingen staan onder enorme druk van toezichthouders, kredietbeoordelaars en wetgevers bij hun inspanningen om witwaspraktijken te bestrijden. Een low-code automatiseringsplatform ondersteunt de compliance bij het onboarden door procesconformiteit, snelheid en een meer klantgerichte ervaring mogelijk te maken.”

“Het orkestreren van wereldwijde front- en back-officeprocessen, zelfs voor de complexe onboarding van klanten met meerdere producten en multi-jurisdictionele gebieden, verbetert de naleving van het klantidentificatieprogramma (CIP) en Know Your Customer (KYC). Daarnaast kunnen tools zoals stresstest beheer, horizon scanning, AML, toezicht en controle van serviceproviders, alsmede gegevensbescherming, inclusief GDPR en CCPA, helpen bij het beheren van de ontwikkeling, het gebruik en de schaalvergroting van governance-, risico- en compliance-gerelateerde initiatieven.”

Herbert Schild is Global Financial Services Industry Lead bij Appian. In deze functie is hij verantwoordelijk voor het aansturen van Appian's go-to-market strategie en productontwikkeling voor de financiële dienstverlening (banking & capital markets) in de EMEA regio, en wereldwijd voor de private equity en hedge fund sectoren. Zijn verantwoordelijkheden omvatten het samenwerken met klanten en hun directies, partners en brancheorganisaties. Hierbij zorgt Schild ervoor dat Appian oplossingen levert die groei en digitalisering stimuleren, risico’s beheren en hun bedrijven efficiënter en effectiever maken. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van het full-stack, low-code automation platform van Appian dat snelle en flexibele automatisering mogelijk maakt.

Voorafgaand aan Appian bekleedde Herbert Schild executive senior managementfuncties bij Santander Bank US, waar hij de leiding had over het 1st Line of Defense business control office, automatisering, robotica en operations. Daarnaast was Schild in het verleden zakenpartner bij Dell EMC, PricewaterhouseCoopers ( PwC) en Ernst & Young (EY).

Herbert Schild behaalde een Master of Business Administration (MBA) in Finance aan Suffolk University, Boston, VS, een Bachelor of Liberal Arts (BA) in Neuropsychologie aan Northeastern University, Boston, VS. Hij studeerde ook Europees recht aan de Universiteit van Wenen in Oostenrijk.