Rabobank: woningtekort en lage rente stuwen huizenprijs op

02 april 2021 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Nederland heeft zo’n 300.000 koop- en huurwoningen te weinig, een tekort dat in de nabije toekomst alleen maar zal toenemen. Nooit eerder waren koopwoningen zo duur als nu en het einde van de stijging lijkt nog niet in zicht. Rabobank verwacht dat de huizenprijzen dit jaar stijgen met 8% ten opzichte van 2020. Tevens stelt de bank dat het aantal verkochte woningen terugloopt.

Voor 2022 voorziet Rabobank een lagere huizenprijsstijging van gemiddeld 4%. Eind 2020 ging de bank nog uit van een gemiddelde stijging van 5,5% voor 2021 en 2,5% voor 2022. De belangrijkste reden voor deze opwaartse bijstelling is dat de macro-economische vooruitzichten zijn verbeterd ten opzichte van de vorige raming. Volgens de bank loopt bijvoorbeeld de werkloosheid minder op dan eerder voorzien.

Aantal verkochte woningen loopt terug

Rabobank stelt tevens dat het aantal verkochte huizen de aankomende jaren zal teruglopen. In 2020 wisselden nog 236.000 woningen van eigenaar. Voor 2021 wordt het aantal verkopen op zo’n 220.000 geschat en voor 2022 op 210.000. De bank stelt dat dit simpelweg te maken heeft met een gebrek aan beschikbare huizen en doordat er te weinig gebouwd wordt.
Rabobank: woningtekort en lage rente stuwen huizenprijs op

Ondanks de verwachte daling, werd in januari van dit jaar een groot aantal huizen verkocht: 24.500, een stijging van 40% jaar-op-jaar. De onderzoekers vermoeden dat dit te maken heeft met het schrappen van de overdrachtsbelasting voor huizenkopers jonger dan 35 jaar, per 1 januari 2021. Starters die in de tweede helft van 2020 het koopcontract ondertekenden, hebben waarschijnlijk massaal de overdracht over de jaarwisseling heen getild om te profiteren van de wijziging.

Volgens Rabobank blijft zijn prognose met onzekerheid omgeven en noemt de bank beleggers en de coronacrisis als onzekere factoren. Veel beleggers vervroegden waarschijnlijk hun woningaankopen om te anticiperen op de voor hen fors hogere overdrachtsbelasting die per 1 januari 2021 geldt. Volgens de analisten kan dit de huizenprijsontwikkeling drukken, maar is het onzeker in welke mate.

Woningtekort nog lang niet opgelost

Het huidige huizentekort vindt haar oorsprong in een verkeerde inschatting van de bevolkingsgroei; ongeveer vijftien jaar geleden werd om die reden geadviseerd om niet te veel bij te bouwen. De economische crisis van 2008 en de stikstofcrisis in 2020 hadden eveneens een negatieve invloed op het woningtekort. Het stimuleren van de woningbouw was dan ook een belangrijk verkiezingsthema.

Het Planbureau voor de Leefomgeving analyseerde de plannen van de politieke partijen en concludeert dat het woningtekort de aankomende kabinetsperiode hoe dan ook niet zal worden opgelost. Volgens de onderzoekers vormen tekorten aan bouwvakkers en bouwgrond belangrijke knelpunten en zal het naar verwachting jaren duren voordat dergelijke fundamentele problemen zijn opgelost.