ABN AMRO en Triodos nauw betrokken bij methodiek meten CO2-impact

23 november 2020 Banken.nl 4 min. leestijd

ABN AMRO en Triodos Bank zijn twee van de zestien banken die afgelopen week in Londen een nieuwe standaard presenteerden voor het meten van de impact van CO2-uitstoot. Zij behoren beide tot een kernteam van het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF). De nieuwe accountingstandaard is kosteloos te gebruiken door banken wereldwijd, om zicht te krijgen op de relatie tussen hun krediet- en investeringsportefeuilles en de uitstoot van broeikasgassen. 

Het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) bestaat sinds 2015. Het is een tamelijk bont gezelschap van 87 financiële instellingen, die actief samenwerken op het gebied van het kwantificeren van de relatie tussen hun investeringsbeleid en de uitstoot van broeikasgassen. Het gezelschap bestaat uit consumentenbanken en zakenbanken, maar ook beleggingsmaatschappijen en verzekeraars. Gezamenlijk beheren zij een duizelingwekkende €17,8 biljoen (€17.800 miljard) aan assets. 

Van de 87 instellingen komen er maar liefst twintig uit Nederland, waarbij ING een opvallende afwezige is. ABN AMRO en Triodos Bank zijn wel onderdeel van het collectief en meer in het bijzonder ook van een kernteam van zestien partijen die de nieuwe accountingstandaard hebben ontwikkeld. Deze zag afgelopen week het leven tijdens de ‘Londen Climate Action Week’.

Meetbaar en toegankelijk

“Dankzij deze nieuwe standaard kunnen banken, fondsbeheerders en verzekeraars hun koolstofemissies voor al hun kredieten en fondsbeleggingen in kaart brengen en daar vervolgens doelstellingen aan koppelen om die te reduceren. Zo kunnen financiële spelers hun klimaatbeleid concreet meetbaar en voor iedereen toegankelijk maken”, legt Pauline Bieringa uit, die vorige maand Matthijs Bierman opvolgde als CEO van Triodos Nederland.    

In zijn algemeenheid heeft klimaatverandering de afgelopen jaren veel aandacht gegenereerd onder financiële instellingen, die via hun investeringsbeleid een enorme invloed kunnen uitoefenen in welke richting bedrijven bewegen. Dat komt niet in de laatste plaats doordat extern druk uit wordt geoefend op financiële instellingen, bijvoorbeeld door aandeelhouders, toezichthouders of regelgevers. Partijen die deze ontwikkeling negeren lopen het risico zichzelf op termijn buitenspel te zetten.

Het is echter lang niet altijd even eenvoudig om te bepalen welke invloed een investering heeft. Natuurlijk, bij een directe investering in een oliebedrijf is dat nog wel te doen. Maar hoe zit dat bijvoorbeeld bij bedrijven die op het oog best duurzaam bezig zijn, maar samenwerkingen hebben met andere partijen die dat niet zijn en die hebben misschien ook weer… enfin, het principe is duidelijk. 

Meten is weten

Uiteindelijk geldt het aloude gezegde ‘meten is weten’. Alleen door klimaatonvriendelijke invloeden inzichtelijk te maken en te kwantificeren kunnen financiële instellingen gericht beleid gaan opstellen. Dat is waar de accountingstandaard voor dient. Vanuit het principe van kennisdeling voor collectief welzijn is deze standaard bovendien gratis beschikbaar voor alle banken en andere financials wereldwijd. 

"Financiële instellingen erkennen dat het meten van door hen gefinancierde emissies een katalysator voor actie is. Ongeacht hun omvang, bedrijfsmodel of waar ter wereld zij zich bevinden”, zegt Peter Blom, CEO van Triodos Bank. “De standaard levert cruciale informatie op om de schokbestendigheid van portefeuilles tegen klimaatgerelateerde risico's te beoordelen. Bovendien toont de standaard mogelijkheden om de decarbonisatie te financieren. Dit is hoognodig voor een snelle transitie naar een netto nul-emissiemaatschappij.”