First Consulting helpt bank bij optimaliseren van leningenportfolio

31 juli 2020 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Financiële instellingen kennen hoge standaarden in de verslaglegging van hun leningenportfolio. Een essentieel onderdeel hiervan is inzicht in problematische leningen (of NPL’s). Dit zijn bijvoorbeeld leningen met een betalingsachterstand van meer dan 90 dagen, welke een hoger risico lopen niet terugbetaald te worden.

Wegens de ervaring van First Consulting op het gebied van verandertrajecten van processen, systemen en organisatie heeft een financiële instelling het consultancybedrijf gevraagd om te helpen grip te krijgen op problematische leningen. Deze financiële instelling ambieert de hoogste standaarden op het gebied van efficiënte, betrouwbare en transparante monitoring van problematische leningen.

Doelstelling en aanpak

Het project heeft als doelstellingen om problematische leningen te identificeren, registreren en rapporteren. Om deze doelstellingen te bereiken heeft First Consulting samen met de financiële instelling de volgende stapsgewijze aanpak gekozen:

  • Afstemmen en formaliseren van processen en definities
  • Systeemontwikkeling
  • Migratie en uitrol
  • Borging en overdracht

Stap 1: Afstemmen en formaliseren van processen en definities

Voor het samenwerken van verschillende specialismen in hetzelfde systeem is procesafstemming en -formalisatie noodzakelijk. Dit betekent dat de werkwijze van de afdelingen en de gehanteerde definities precies op elkaar moeten aansluiten. Deze aanpassingen kunnen succesvol worden gerealiseerd, doordat enerzijds de impact en risico’s van de benodigde wijzigingen vroegtijdig in kaart worden gebracht.

Anderzijds worden de verschillende specialismes vanaf het begin betrokken bij het project. Hierdoor wordt draagvlak gecreëerd op de verschillende afdelingen. First Consulting ondersteunt dit proces actief door de bestaande bedrijfsprocessen kritisch te evalueren.

Stap 2: Systeemontwikkeling

Technologie levert een belangrijke bijdrage aan het ondersteunen van de afgestemde processen. In korte, iteratieve cycli ontwikkelt First Consulting een systeem op maat voor de registratie van de benodigde informatie. Door gebruik te maken van een zogenaamd low-code platform wordt in korte tijd resultaat gerealiseerd. Eindgebruikers worden nauw betrokken om een applicatie te ontwikkelen die naadloos aansluit op de wensen van de gebruiker, terwijl ook de kwaliteit van de verzamelde data wordt gewaarborgd.

Stap 3: Migratie en uitrol

De ingebruikname van de applicatie wordt in detail voorbereid. Om de applicatie succesvol uit te rollen met behoud van historische portfolio-informatie, stellen First Consulting en de financiële instelling gezamenlijk een draaiboek op. Het draaiboek beschrijft alle noodzakelijke activiteiten die tijdens de migratie en go live een rol spelen. Om de volledigheid van het draaiboek te vergroten, wordt het draaiboek uitvoerig getest met alle partijen binnen de organisatie die een rol spelen tijdens de daadwerkelijke migratie.

Stap 4: Borging en overdracht

Tot slot helpt First Consulting de financiële instelling met de borging van activiteiten en verantwoordelijkheden. Er worden ambassadeurs bij het project betrokken die hun collega’s helpen bij het in gebruik nemen van het systeem. Tevens worden er proces- en systeemeigenaren opgeleid die de applicatie zullen beheren. Op deze manier wordt het succes verankerd binnen de organisatie.

Resultaat

Door het behalen van concrete resultaten krijgt de financiële instelling grip op problematische leningen. Allereerst is er afstemming en formalisatie van de processen op dit gebied. Deze afstemming is een belangrijke voorwaarde voor de implementatie van een nieuw, op maat gemaakt systeem dat de basis vormt voor efficiënte en transparante rapportage naar interne en externe belangstellenden. Bovendien heeft de financiële instelling nu een betrouwbaar overzicht voor het beheer van het complete leningenportfolio.