Rabobank breidt diensten uit en start als assurantiemakelaar

10 juli 2020 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Per oktober gaat Rabobank van start als assurantiemakelaar. Via de naam Rabo Assurantie Makelaardij brengt de bank complexe en omvangrijke risico’s onder op de beurs en zoekt meerdere passende verzekeraars als partner voor dekking van claims. Met deze stap boort Rabobank een nieuwe inkomstenbron aan, die de tegenvallende renteopbrengsten tenminste voor een deel moet compenseren.

Helemaal nieuw is de verzekeringswereld natuurlijk niet voor Rabobank. In totaal heeft Rabobank bijna 1.500 mensen hiervoor in dienst, die zowel particuliere als zakelijke klanten ondersteunen. En historisch gezien bestaan er nauwe banden met verzekeraar Interpolis. Rabo Assurantie Makelaardij richt zich echter alleen op zakelijke verzekeringen en wel van die grootte dat verzekeraars deze niet alleen willen of kunnen dragen.

Spagaat tussen vraag en aanbod

Volgens Rabobank is het in de huidige verzekeringsmarkt steeds lastiger om specifieke sectoren en risico’s te verzekeren, omdat verzekeraars de voorkeur geven aan standaardisatie en minder complexiteit. Aan de andere kant neemt bij ondernemingen de diversiteit en complexiteit geregeld toe. Rabobank springt In de spagaat die daardoor ontstaat. 

Maatwerk en sectorspecifieke oplossingen vinden daarom steeds vaker hun weg op de co-assurantiebeurs. Rabo Assurantie Makelaardij gaat vanaf oktober af te dekken risico’s rechtstreeks op de beurs aanbieden, er passende verzekeraars bij zoeken en de claims afhandelen. Dit geeft de mogelijkheid om niet alleen standaard beurspolissen, maar ook zelf ontwikkelde polissen op de markt te brengen. Dit is niet alleen een verdienmodel voor Rabobank zelf, de bank ziet het ook als extra dienst aan klanten, die bij de bank waar ze toch zaken mee doen een passende oplossing kunnen vinden. 

“In de rol van assurantiemakelaar kan Rabobank nu zelfstandig grotere en meer complexe risico’s verzekeren voor het brede palet van onze klanten. We zien met name meer mogelijkheden voor schadeverzekeringen en in specifieke branches als de voedsel- en vleesverwerkende industrie, van oudsher belangrijke klantgroepen van onze coöperatieve bank”, legt Michiel van der Zant uit, directeur Verzekeren en Pensioenen bij Rabobank. “De stap naar assurantiemakelaar onderstreept onze ambitie om het beste verzekeringsintermediair van Nederland te zijn.”

Rabobank geeft verder aan nog te onderzoeken welke risico’s van klanten naar de beurs zullen gaan en welke bij bestaande partners zullen blijven. In de komende periode gaat men daar conclusies over trekken.