Wiebe Draijer werkt zich in de zomer in bij Rabobank

12 mei 2014 Banken.nl
Profiel

Wiebe Draijer treedt op 1 juli 2014 in dienst van de Rabobank en zal zich gedurende enkele maanden intensief gaan voorbereiden op zijn nieuwe rol. Hij neemt op 1 oktober 2014 de voorzittershamer over van Rinus Minderhoud, die sinds 29 oktober 2013 interim-bestuursvoorzitter is. Wiebe Draijer is op dit moment voorzitter van de Sociaal-Economische Raad.

Wiebe Draijer

De Rabobank maakte de benoeming van Draijer op 23 maart jl. bekend, onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders. Deze hebben inmiddels met de benoeming ingestemd. Wiebe Draijer zal een vast salaris ontvangen van €980.000 op jaarbasis. De raad van bestuur van Rabobank ontvangt geen variabele beloning.