Informatieplicht banken gaat verder dan bericht op eigen website

22 juni 2020 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Banken hebben richten klanten een informatieplicht, bijvoorbeeld in het geval van wezenlijke wettelijke wijzigingen. Dit valt onder de zorgplicht in het kader van de Wft. In een bij het Kifid aangekaarte zaak betoogt een echtpaar dat de Rabobank heeft verzaakt hen actief te informeren over een fiscale wijziging met betrekking tot een zogeheten Rabo OpbouwHypotheek. Het Kifid oordeelt dat de bank zijn zorgplicht niet goed heeft ingevuld door alleen een bericht op de website te publiceren in plaats van een brief of email te versturen. Toch krijgt het echtpaar geen financiële compensatie. 

De Rabo OpbouwHypotheek is een aflossingsvrije hypotheek waarbij met kapitaal opbouwt door te beleggen of te besparen, zodat aan het einde van de looptijd de hypotheek kan worden afgelost, of in elk geval ten dele. In deze kwestie gaat het om een echtpaar dat in 2008 zo’n hypotheek afsloot. 

Wetswijziging

Voor de kapitaalopbouw kozen zij voor beleggen, via de zogeheten Beleggingsrekening Eigen Woning. In de jaren nadien spreken de bank en het stel elkaar regelmatig, onder meer over de manier van kapitaalopbouw en over een renteherziening. Ondertussen vindt in 2013 een wijziging van de wet plaats, die onder meer inhoudt dat per 1 januari van dat jaar de looptijd van een spaar- of kapitaalrekening eigen woning niet meer kan worden verlengd. Rabobank plaatst hier in het laatste kwartaal van 2012 een bericht over op zijn eigen website.

Vijf jaar na die wetswijziging willen de man en de vrouw de manier van kapitaalopbouw omzetten van beleggen naar sparen. Korte tijd later beklagen zij zich bij Rabobank dat zij niet tijdig op de hoogte zijn gebracht over de wetswijziging en dus hun inleg niet hebben kunnen ophogen. Zij menen hierdoor €100.000 aan rente-inkomsten mis te lopen op hun OpbouwHypotheek.

De Geschillencommissie van het Kifid oordeelt dat de bank niet voldaan heeft aan zijn actieve informatieplicht. Publicatie van een nieuwsbericht op de eigen website is niet toereikend, omdat de klant hier alsnog zelf naar op zoek moet. Actieve deling van informatie gebeurt volgens het klachteninstituut via een brief of een email naar een afgesproken adres. 

Geen compensatie

Rabobank krijgt in deze zaak dus een tikje op de vingers met betrekking tot het naleven van de zorgplicht. Toch hoeft de bank de man en de vrouw niet financieel te compenseren. De man en vrouw wilden vermogen opbouwen om hun hypotheek af te lossen. Daarbij was het hun uitdrukkelijke wens de middelen voor vermogensopbouw flexibel in te zetten. Zo geven de man en vrouw in februari 2012 geen gevolg aan het advies van de bank om de inleg voor de Beleggingsrekening Eigen Woning te verhogen. Gelet op de wens van flexibliteit van de man en vrouw vindt de Geschillencommissie het niet aannemelijk dat zij destijds hun inleg zouden hebben verhoogd.