Marktlink en Deutsche Bank bespreken gevolgen corona voor ondernemers

14 april 2020 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Banken spelen in de coronacrisis een voorname rol als het gaat om het opvangen van economische tegenslag. Toegenomen kredietvoorziening moet ondernemers helpen de crisis te overbruggen tot het moment dat alle restricties voorzichtig losgelaten gaan worden. In de tussentijd moeten ondernemers al hun pijlen richten op werkkapitaal en liquiditeit. fusie- en overnamebemiddelaar Marktlink spreekt hierover met Mike Roth, Hoofd Asset Based Finance Sales bij Deutsche Bank.

De coronacrisis heeft in een oogwenk gezorgd voor een nieuwe dagelijkse realiteit, die tot voor kort voor absoluut onmogelijk werd gehouden. Het is soms nog steeds moeilijk te bevatten dat iets dat met het blote oog niet waarneembaar is zo ontwrichtend te werk kan gaan. Maar de situatie is zoals hij is en dat betekent roeien met de riemen die er zijn. 

De kerst halen als prioriteit

Banken merken de onzekerheid die onder ondernemers leeft maar al te goed. Niet alleen over de komende weken, ook over de komende maanden. Waar ‘de kerst halen’ doorgaans vooral een prestatie is voor kalkoenen en voetbaltrainers geldt dat nu ook voor een groot deel van het mkb. Roth: “We zien een toenemende focus op werkkapitaal en liquiditeit. Zo zien we bedrijven in de keten maatregelen nemen om hun liquiditeitsbehoefte op te lossen.” 

Roth verwijst daarmee naar de allerminst nette manier hoe koopjesketen Action omgaat met zijn toeleveranciers. Action besloot eigenhandig de betaaltermijn op te rekken van zestig dagen naar negentig. Dat leverde de nodige verontwaardiging op, want veel kleinere ondernemers zijn afhankelijk van het (goed gekapitaliseerde) bedrijf. “Ons advies [van Deutsche Bank] aan ondernemers is om in scenario’s te denken, en deze met bijbehorende liquiditeitsbehoefte uit te werken en door te rekenen. Naast de steunmaatregelen van de overheid zal er gekeken moeten worden hoe de liquiditeitsbehoefte samen met bank en kredietverzekeraar ingevuld moet worden.”

Zelfde insteek als in normale situatie

Marktlink vraagt zich vervolgens terecht af welke rol Deutsche Bank daarin kan spelen. Volgens Roth zit zijn afdeling Asset Based Finance altijd al dicht tegen de klanten aan. Daardoor weet de bank goed wat er leeft en wat nodig is in termen van financiële ondersteuning. Interessant is dat Roth aangeeft dat dit feitelijk weinig anders is dan tijdens een normale situatie. “Onze focus ligt op onze klanten door deze fase moeilijke fase heen helpen. Dit doen we nu midden in de crisis maar ook straks als bedrijven weer omzetverlies kunnen terugwinnen en daar een flexibele werkkapitaalfinanciering voor nodig hebben.”

De ene onderneming is de andere niet, zo blijkt ook in deze crisis. Door het wegvallen van de internationale handel hangen bedrijven met een financieel geoptimaliseerde voorraad opeens aan een zijden draadje. Aan de andere kant zijn daar ondernemers die er altijd een hoog voorraadniveau op na houden. “Uiteindelijk zullen er lessen uit de huidige periode worden getrokken, waarbij ondernemers zullen kijken hoe afhankelijk ze zijn van enkele leveranciers of afnemers, en in welke landen zij zich bevinden. Dit kan gevolgen hebben voor zowel sourcing als voorraadniveaus die in de toekomst aangehouden zullen worden. Dit soort onverwachte gebeurtenissen zet iedereen op scherp en maakt dat we met elkaar naar mogelijkheden kijken om in de toekomst nog adequater en efficiënter te opereren”, besluit Roth.