Tot de zomer geen gedwongen woningverkopen wegens corona

07 april 2020 Banken.nl 1 min. leestijd
Meer nieuws over

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is samen met verzekeraars en de rijksoverheid overeengekomen dat er tot 1 juli geen gedwongen woningverkopen zullen plaatsvinden. In geval van betalingsproblemen zullen hypotheekverstrekkers in gesprek gaan met huiseigenaren om tot een nette oplossing te komen. 

Er zijn de afgelopen weken allerlei maatregelen genomen om te voorkomen dat mensen in acute financiële nood raken en hun lasten niet meer kunnen betalen. De situatie treft vooral ondernemers die hun inkomsten hebben zien opdrogen en zzp’ers die ineens zonder opdracht zijn komen te zitten. Inmiddels loopt het storm bij het uitkeringsloket van het UWV. Toch is het niet ondenkbaar dat een significante groep Nederlanders in betalingsproblemen kan komen wat betreft hun hypotheek. Partijen als de NVB, het Verbond van Verzekeraars, NHG en Vereniging Eigen Huis zijn met de overheid overeengekomen om vanwege de coronanood voorlopig geen gedwongen woningverkopen te laten plaatsvinden. 

In de basis komt het volgens gegevens van de NVB weinig voor dat mensen gedwongen hun huis moeten verkopen. Gemiddeld ‘slechts’ zo’n 500 keer per jaar, al zal achter elk individueel geval een schrijnend verhaal schuil gaan. Het risico ligt nu natuurlijk een stuk hoger. Huiseigenaren die problemen voorzien kunnen in gesprek gaan met hun hypotheekverstrekker om bijvoorbeeld andere termijn af te spreken of uitstel van betaling. 

Een kernpunt van de recente overeenstemming is dat er tot 1 juli geen sprake zal zijn van gedwongen woningverkoop. Mocht de situatie daartoe aanleiding geven dan kan deze termijn bovendien worden verlengd. In essentie komt elke huiseigenaar voor deze regeling in aanmerking, mits zij zich bezondigd hebben aan criminele activiteiten, fraude, oneigenlijk gebruik van de woning, bedreiging of leegstand.