THEAM introduceert nieuw target-date product

06 mei 2014 Banken.nl 8 min. leestijd
Profiel

THEAM (onderdeel BNP Paribas) introduceert, onder de naam Easy Future, een nieuwe target-date strategie, waarmee beleggers zich financieel kunnen voorbereiden op gebeurtenissen in de toekomst zoals pensionering en kunnen profiteren van opwaarts potentieel enerzijds en bescherming anderzijds. Easy Future is zeer geschikt voor mensen die regelmatig geld kunnen inleggen. Charles Alberti (beleggingsspecialist bij THEAM) en Anne Poirrier-Hamon (hoofd productstrategie bij BNP Paribas Investment Partners) beantwoorden vragen over deze strategie.

Waarom zijn target date-producten interessant voor beleggers?

Anne Poirrier-Hamon: “We krijgen in het leven te maken met een aantal gebeurtenissen waarvan het steeds belangrijker wordt dat we ons daar ruim van tevoren financieel op voorbereiden. Je kunt bij dit soort ‘gebeurtenissen’ denken aan de opleiding van je kinderen, het kopen van vastgoed en je pensionering. Met het oog op de dalende vervangingsratio van het ouderdomspensioen en de ontwikkeling in de richting van beschikbare premie (DC) regelingen in plaats van toegezegde pensioenaanspraken is het voor de meeste mensen een punt van zorg hoe ze hun huidige levensstijl ook na hun pensionering kunnen voortzetten. Wat dit soort ‘gebeurtenissen’ met elkaar gemeen hebben, is dat de tijdshorizon van tevoren vaststaat. Juist daarom zijn target date-producten zo relevant voor beleggers: ze zijn expliciet gekoppeld aan een bepaalde einddatum en vormen daardoor een duidelijke keuze, waarin rekening wordt gehouden met de specifieke horizon van de belegger. De omvangrijke Noord-Amerikaanse markt voor target date-fondsen vormt een goede illustratie hiervan.”

THEAM BNP PARISBAS

Charles Alberti: “In onze optiek moet er met een aantal zaken rekening worden gehouden, wil een target date-aanbod de belegger echt helpen zich voor te bereiden op speciale ‘gebeurtenissen’ of bv. pensionering. Ten eerste is het voor projecten op de (middel)lange termijn belangrijk dat er uiteenlopende target date-fondsen beschikbaar zijn. Die fondsen moeten bovendien tot de afloopdatum open blijven, zodat de belegger in zijn eigen tempo met een regelmatige inleg kan sparen maar ook vóór de doeldatum zijn kapitaal uit het fonds kan halen als dat nodig is. Ook niet onbelangrijk is dat een target date-fonds de belegger opwaarts potentieel in het vooruitzicht stelt: vermogensgroei met risico’s die zijn toegesneden op een specifieke tijdshorizon. Daarnaast moet het fonds natuurlijk een vorm van bescherming bieden waaruit blijkt wat de belegger kan verwachten (waardoor het risico van marktturbulentie volledig duidelijk is).”

Er zijn al een aantal target date-fondsen op de markt. Waarom is er nieuw productaanbod nodig?

Anne Poirrier-Hamon: “Er zijn inderdaad al flink wat target date-fondsen op de markt. Die vallen meestal in een van deze twee categorieën”:

  1. Het grootste aantal target date-fondsen bouwt het risico af naarmate de tijd vordert. Dat noemen we vaak het ‘glide path’: de portefeuille van de belegger is in het begin, als bv. de datum van de pensionering nog ver weg is, sterk belegd in aandelen. Door de tijd heen wordt vervolgens steeds meer toegewerkt naar een belangrijker aandeel vastrentende waarden. Voor de belegger is bij een dergelijk product vaak geen garantie geregeld. Dat kan een struikelblok blijken, in het bijzonder na de ervaringen met de storm van fondsopnames in 2008.
  2. Sommige target date-fondsen bieden echter een garantie van 100% van de hoogste intrinsieke waarde die het fonds gedurende de looptijd heeft bereikt. Bescherming gaat hier gepaard met het risico dat eventueel opwaarts potentieel bij een lage rente (zoals in de afgelopen jaren) wordt opgeofferd. Deze bescherming is extreem ambitieus en de mogelijkheid bestaat dat er helemaal geen ruimte meer overblijft om risico te nemen. Verder moet opgemerkt worden dat 100% bescherming weinig om het lijf heeft bij – hypothetisch – een hogere rente en inflatie.

Charles Alberti: “En dat was nu precies ons uitgangspunt bij de ontwikkeling van de nieuwe target date-strategie: bij BNPP IP vinden we dat, als je belegt projecten of je pensioen, je niet zou moeten kiezen tussen opwaarts potentieel en bescherming. En dus hebben we de experts van THEAM en de Marketing, Innovation & Research-teams van BNPP IP bij elkaar gezet om target date-oplossingen te ontwikkelen die dat dilemma wegnemen.

Hoe combineert de nieuwe strategie opwaarts potentieel en bescherming?

Charles Alberti: “In de nieuwe target date-strategie komen twee belangrijke beleggingsinnovaties samen, die steunen op onze eigen research.”

  1. We hebben ten eerste het paradigma van het beschermingsmechanisme aangepast, waarbij we optimaal gebruik hebben gemaakt van de uitgebreide en langdurige ervaring van THEAM met garantiebeleggen (met een beheerd vermogen op dit gebied van circa €17 miljard. We hebben het idee van 100% kapitaalbescherming ‘voor iedereen en ongeacht de rente’ losgelaten en een flexibelere bescherming ontwikkeld waarin rekening wordt gehouden met het renteklimaat en de resterende looptijd op het moment dat de belegger instapt. Het resultaat is een formele bescherming van meer dan 100% van het ingelegde kapitaal waar mogelijk zonder dat daarvoor opwaarts potentieel hoeft te worden ingeleverd (veelal voor beleggingen in langer lopende producten en/of bij een hogere rente) en van minder dan 100% waar nodig om ruimte te laten voor opwaarts potentieel.
  2. De tweede vernieuwing is dat het risicodeel van de portefeuille (de tegenhanger van het deel met laag risico dat de bescherming per einde looptijd zeker stelt) terechtkomt bij twee ‘motoren’ die fungeren als stuwende kracht voor de resultaatontwikkeling en die naar onze opvatting uniek en complementair zijn. De ‘directionele motor’ is gericht op risicopremies op de lange termijn en biedt een goed-gediversifieerde positie in de financiële markten met een op basis van risico’s beheerste hefboom. In het niet-directionele deel komen de op meerdere bronnen van alfa gerichte strategieën van THEAM terug. Daarin wordt gestreefd naar een positief rendement onder alle marktomstandigheden. Door de combinatie van die twee stuwende krachten is onze target date-strategie goed voorbereid op uiteenlopende marktomstandigheden.

Anne Poirrier-Hamon: “Dankzij deze innovaties kan elke belegging profiteren van een relevante uitruil tussen opwaarts potentieel en bescherming, afhankelijk van de marktomstandigheden op het instapmoment. Deze oplossing is daardoor bijzonder geschikt voor regelmatige inleggen, de meest gangbare aanpak van beleggers die zich op een belangrijke gebeurtenis of belangrijk project voorbereiden.”

Wat is de waarde van deze nieuwe strategie voor de eindbelegger?

Charles Alberti: “De belegger kan kiezen uit acht oplossingen, met 2018 tot 2043 als einddatum, en kan beleggen op de manier die hem of haar het beste uitkomt: de strategieën blijven tot einde looptijd open. Het ingelegde kapitaal kan naar verwachting in de tijd groeien dankzij de twee goed afgestelde ‘motoren’. Beleggers kunnen daarnaast ook heldere informatie tegemoetzien over het minimumkapitaal waar ze op kunnen rekenen: BNP Paribas garandeert namelijk een bepaalde waarde op de afloopdatum. Die waarde kan in de tijd alleen maar toenemen. Een voorbeeld. Een 35-jarige belegger die over 25 jaar met pensioen wil zou in de huidige marktomstandigheden gemiddeld €28.200 kunnen verwachten voor een inleg van €10.000 en kunnen rekenen op een minimale garantiewaarde van €10.300 in 2038. Bij een hogere rentestand zou die zelfde belegger voor die inleg van €10.000 (uitgaande van de omstandigheden in 2009 bijvoorbeeld) gemiddeld €51.000 euro terugzien en genieten van een formele bescherming van €17.800 euro 25 jaar later.”

Anne Poirrier-Hamon: “Omdat we maar al te goed weten hoe belangrijk het is om beleggers te begeleiden, hebben we diverse interactieve instrumenten ontwikkeld, waaronder een web-based simulatietool waarmee adviseurs beleggers kunnen helpen om beleggingen af te stemmen op de invulling van de gewenste gebeurtenissen.”