ABN AMRO schikte met Italiaanse justitie vanwege dividendfraude

10 maart 2020 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

ABN AMRO heeft in 2010 in het geheim voor vele miljoenen euro’s geschikt met de Italiaanse justitie. De schikking had betrekking op fraude met dividendbelasting die door een onderdeel rechtsvoorganger Fortis gepleegd was tussen 2004 en 2008. De schikking werd opgeduikeld door onderzoeksplatform ‘Follow the Money’, dat een beroep op de Wet openbaarheid bestuur (WOB). Het exacte bedrag is weggelakt in de documenten, maar schattingen liggen tussen €100 miljoen en €300 miljoen. 

De kwestie rond dividendstrippen – CumEx – blijft ABN AMRO achtervolgen. Hoewel het al relatief lang geleden zou hebben afgespeeld kwam er pas in 2018 enige ruchtbaarheid. Dat was wederom op basis van onderzoek van Follow the Money, dat zich veelal richt op financiële misdragingen door grote organisaties of bedrijven. In Duitsland kreeg ABN AMRO al meerdere malen de autoriteiten op bezoek voor onderzoek. Nu zou blijken dat de bank in 2010 al strafvervolging door de Italiaanse staat zou hebben afgekocht.  

WOB

Follow the Money bracht het nieuws afgelopen weekend. Journalisten van het platform kregen de informatie boven water door gebruik te maken van de WOB. In een normale situatie zouden ze daarmee niet heel veel opgeschoten zijn, maar destijds was ABN AMRO net in overheidshanden gevallen. Derhalve heeft het ministerie van Financiën notulen moeten documenteren, die later via de WOB opvraagbaar zouden worden. Vaak is er alleen wat volharding voor nodig en überhaupt het vermoeden dat ergens iets opmerkelijks te vinden valt.  

Uit die opgevraagde documenten zou blijken dat ABN AMRO in 2010 voor miljoenen heeft geschikt met de Italiaanse justitie, om strafrechtelijke vervolging te voorkomen. Niet dat ABN AMRO zelf per se grote fouten heeft gemaakt, maar door de bank opgekochte onderdelen van Fortis klaarblijkelijk wel. Het is gissen hoe hoog die schikking is geweest. De bedragen zijn namelijk weggelakt, vermoedelijk met hetzelfde potje inkt dat ambtenaren van de Belastingdienst op hun bureau hebben staan. Het is dan ook gissen voor hoeveel miljoen ABN AMRO en de Italiaanse overheid geschikt hebben. Follow the Money is daarom in jaarverslagen uit die tijd gedoken. Op basis van voorzieningen komt men uit op een bedrag in de bandbreedte tussen €100 miljoen en €300 miljoen.

Voor het blazoen van ABN AMRO betekent de onthulling weinig goeds. De bank is momenteel reeds onderwerp van onderzoek door het OM inzake het laten gebeuren van witwassen. Deze specifiek zaak – hoewel lang en breed afgesloten – doet daar nog een schepje bovenop en zal het vertrouwen in een transparante bankensector niet vergroten.