Rabobank en BuZa stappen in fonds voor duurzame landbouw en bosbescherming

27 januari 2020 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Rabobank en het ministerie van Buitenlandse Zaken steken beide $40 miljoen in AGRI3, een fonds voor duurzame landbouw en bosbescherming. Beide organisaties zien de investering als een middel om de financiering van – en de transitie naar – duurzame landbouw en bosbescherming te versnellen. Voor Rabobank betekent het ook een uitbreiding op het duurzame investeringen portfolio.

In een begeleidend persbericht stelt Rabobank dat de groeiende vraag naar voedsel agrarische grond en bossen fors onder druk zet. Dat is evident, het is bovendien een ontwikkeling die al bezig is sinds de mens stopte met jager-verzamelaar zijn en overstapte naar sedentaire landbouwsamenlevingen. De laatste eeuw gaat de mondiale bevolkingsgroei ineens echter erg hard. Volgens Rabobank neemt daarmee ook de druk op landbouwgrond en bossen toe. Jaarlijks verdwijnt naar verluidt 7 miljoen hectare tropisch bos, wat een grote veroorzaker is van toenemende CO2-emissie. Met het AGRI3 Fonds willen Rabobank en het VN Milieuprogramma deze ontwikkeling tegengaan en waar mogelijk zelfs omdraaien.

Publiek en privaat

Het fonds voorziet in samenwerking tussen publieke en private partijen en heeft als doel om $1 miljard aan kapitaal vrij te maken voor de overgang naar meer duurzame landbouw. Dat geld is deels beschikbaar voor het overnemen van risico’s van duurzame projecten en voor technische ondersteuning voor boeren en voedselproducenten ter plaatse. “Als coöperatieve bank is het niet meer dan logisch dat we deze rol pakken om onze cliënten te helpen de nodige verbeteringsslag in duurzaamheid te maken,” vertelt Wiebe Draijer, directievoorzitter van de Rabobank, tijdens het WEF in Davos. “De injectie van de Nederlandse overheid is een welkome toevoeging in het AGRI3 Fonds. Ik ben ervan overtuigd dat we tezamen met onze bijdrage deze slag kunnen aanjagen.”

De Nederlandse regering ziet in AGRI3 een unieke kans om op grote schaal iets te doen aan het geschetste probleem. Bij monde van Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, stelt het kabinet tevens dat het fonds de benadering van de financiële sector ten opzichte van duurzame investeringen helpt te verbeteren. 

Duurzame ontwikkeling versterken

“We zijn dankbaar dat de Nederlandse regering deze cruciale bijdrage levert aan het AGRI3 Fonds. Het is tijd dat banken, investeerders, overheden en de agribusiness mee gaan doen met instituties als Rabobank met het financieren van duurzame voedsel- en bosbouwketens, om het klimaat te redden, biodiversiteit te beschermen en duurzame ontwikkeling te versterken”, stelt Inger Andersen, directeur van het VN Milieuprogramma. Het fonds nodigt banken en andere financiële instituties dan ook van harte uit om zich bij het collectief te voegen. 

De aankondiging van Rabobank en de Nederlandse Staat toont aan dat er vanuit grote instituties veel aandacht is voor de bescherming en het behoud van bomen op de wereld. Recent lanceerde Mastercard nog de Priceless Planet Coalition, een collectief van grote ondernemingen die het doel hebben om 100 miljoen bomen te gaan planten.