Publicatie FD levert ABN AMRO boete op van €2 miljoen

22 november 2019 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Een publicatie in het FD over het vervroegd aftreden van Gerrit Zalm als bestuursvoorzitter levert ABN AMRO een boete op van €2 miljoen van toezichthouder AFM. Het artikel verscheen in juli 2016, hoewel ABN AMRO het pas bevestigde in september van hetzelfde jaar. ABN AMRO krijgt de boete wegens het nalaten van ‘voorwetenschap tijdig openbaar te maken’.

Het gewraakte artikel in zakenkrant FD meldde als eerste dat Gerrit Zalm zijn bestuurstermijn niet zou voltooien. Daarbij baseerde men zich naar eigen zeggen op interne bronnen. De krant gaf een korte beschrijving van de bestuursperiode van Zalm en hintte alvast op potentiële opvolgersABN AMRO wilde het nieuws daags na de publicatie bevestigen noch ontkennen en onthield zich van commentaar. Die werkwijze levert de bank nu een boete op.

Volgens toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) beschikte de bank over voorwetenschap, die het publiekelijk had moeten delen vanwege het beursgenoteerde karakter. “ABN AMRO heeft dat nagelaten en op vragen naar aanleiding van het artikel geen commentaar gegeven”, aldus de toezichthouder. “ABN AMRO is een beursgenoteerde onderneming en door de overtreding konden beleggers gedurende bijna twee maanden niet weten dat de informatie uit het FD-artikel op waarheid berustte en daarmee voor hen van belang was. De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten en acht een boete in dit geval gepast.”

Mogelijk opmaat tot claims

Zoals het FD terecht stelt is de boete van €2 miljoen op zichzelf prima te behappen voor de bank, die in het meest recente, die over de eerste drie kwartalen van 2019 een winst boekte van €1.730 miljoen. De beslissing om zich te onthouden van commentaar blijkt achteraf toch een dure, want €2 miljoen blijft €2 miljoen en in september bevestigde de bank het nieuws alsnog. Volgens het FD schuilt het gevaar nu vooral in een mogelijk opmaat tot claims van beleggers die zich misleid voelen. Mocht dat het geval zijn kunnen de kosten nog aanzienlijk stijgen. In de eerste plaats vanwege de inhuur van juridische experts en mogelijk nieuwe boetes of schadevergoedingen die volgen.

Op de website geeft de bank aan kennis te hebben genomen van de beslissing en het boetebesluit te bestuderen.