AFM: Eerlijkheid en veiligheid prioriteit voor sector

25 april 2014 Banken.nl 3 min. leestijd

De grootste uitdaging voor de financiële sector de komende jaren is het opbouwen van een ondernemingscultuur gericht op veiligheid en eerlijkheid. Of het nu gaat om handelen op kapitaalmarkten, bedienen van zakelijke klanten of van consumenten. Zonder deze cultuur van oprechte veiligheid en eerlijkheid zal het vertrouwen in de financiële markten onvoldoende herstellen. Dat stelt Theodor Kockelkoren, bestuurslid AFM in een persbericht naar aanleiding van de publicatie van het jaarverslag 2013 van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

2013 jaar van de integriteit

“2013 was voor de financiële sector het jaar van de integriteit, het jaar waarin opnieuw duidelijk is geworden dat veiligheid en eerlijkheid kernwaarden zijn waar de financiële wereld hard aan moet werken”, aldus Kockelkoren. Het afgelopen jaar kwamen er een aantal omvangrijke integriteitschendingen naar buiten. Het vertrouwen van het publiek in de financiële sector werd hierdoor opnieuw onder druk gezet. Kockelkoren wees onder meer op het Libor schandaal, het falen van de Nederlandse accountants bij het controleren van financiële verslaggeving en het kritisch beoordelen van de risico’s en op de hoge boetes die de AFM aan flitskredietaanbieders heeft opgelegd.

Banken en verzekeraars boekten in 2013 opnieuw vooruitgang

Tegelijkertijd ziet Kockelkoren dat de financiële sector wel de juiste weg heeft ingeslagen om het vertrouwen te herwinnen. Hij wees onder meer op de afwikkeling van de woekerpolissen, een eerlijker verhaal over het pensioen, voortvarende stappen ten aanzien van het provisieverbod en de bereidheid van accountants om de kwaliteit van hun werk te verbeteren. De AFM constateert dat banken en verzekeraars in 2013 opnieuw vooruitgang boekten bij het centraal stellen van het klantbelang. Het cijfer dat ze daarvoor krijgen van de AFM steeg van 3,3 in 2012 naar een 3,5 in 2013 (op een schaal van 5). Opvallend is dat uit deze meting ook blijkt dat banken en verzekeraars lager scoren op onderwerpen waar tot nu toe vanuit de AFM minder aandacht voor is geweest.

Sterk dalende trend aantal formele maatregelen AFM

Verder bleek uit het jaarverslag dat de AFM in 2013 aanmerkelijk minder formele maatregelen heeft genomen dan een jaar eerder. De toezichthouder trad in totaal 110 keer op. In 2012 was dat nog bijna 190 keer, terwijl in 2011 maar liefst 261 formele maatregelen werden genomen. Onder formele maatregelen verstaat de AFM onder meer het opleggen van boetes en dwangsommen, het doen van aangifte en het intrekken van vergunningen. Dat de AFM minder vaak hard optreedt heeft te maken met een nieuwe toezichtstijl. Daarbij is voorkomen vaak beter dan bestraffen, zo meent de toezichthouder.

Nieuwe bestuursvoorzitter doet rondje langs de velden

Merel van Vroonhoven, per 1 april 2014 bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) kondigde aan de komende maanden in gesprek te gaan met marktpartijen, brancheorganisaties, belangenorganisaties, collega-toezichthouders en andere belanghebbenden.