Jaarcongres Witwassen: aanpak witwassen staat hoog op de agenda

21 oktober 2019 Banken.nl 3 min. leestijd

Op 28 november vindt in Breukelen voor de elfde keer het Jaarcongres Witwassen plaats. Tijdens deze dag komen belanghebbenden uit de hele keten bijeen om te spreken over ontwikkelingen in witwassen en meer specifiek de aanpak ervan. Vertegenwoordigers uit allerlei richtingen zijn aanwezig, onder meer vanuit het OM, toezichthouders, journalistiek en de wetenschap. Natuurlijk kan ook de bankensector niet ontbreken, namens de NVB spreekt voorman Chris Buijink de aanwezigen toe.

Financiële criminaliteit en meer in het bijzonder witwassen is een uiterste actueel thema. De laatste jaren zijn veel binnenlandse en buitenlandse banken negatief in het nieuws geweest omdat ze witwassen hebben laten gebeuren. De ene bank in grotere mate dan de andere bank, maar het is een illusie om te denken dat het ergste achter de rug is. Om die reden komen belanghebbenden regelmatig bij elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen die bijdragen aan de aanpak ervan. Op 28 november organiseert Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres De aanpak van Witwassen, waar veel prominenten uit de keten bijeen komen. 

Inzicht in relevante ontwikkelingen

Naast bespreking van actuele Wwft-casuïstiek is er onder meer aandacht voor de ervaringen met de aanscherping van de regulering van trustkantoren (Wtt2018) en witwasrisico’s bij cryptovaluta. De jaarlijks op het congres te bespreken stroom witwasjurisprudentie laat zien dat ook de opsporings- en vervolgingsinstanties niet stilzitten en dat het normatief kader inzake witwassen continu wordt aangescherpt.

In Nederland gaat naar schatting jaarlijks voor 16 miljard euro aan crimineel geld rond, voor het overgrote deel gerelateerd aan drugshandel. Dit is een dus een serieus maatschappelijk probleem. “Banken zien het als hun belangrijke maatschappelijke taak dit probleem te helpen oplossen. Zij willen hun systemen vrijwaren van criminaliteit en investeren hier fors in”, zegt NVB-voorzitter Chris Buijink.

Informatie-uitwisseling banken dichterbij

Buijink zal verder ingaan op de lessen die inmiddels getrokken zijn en op mogelijkheden voor banken, mede vanuit de nieuwe kabinetsplannen, om verbeteringen door te voeren.Vijf Nederlandse banken hebben inmiddels hun krachten gebundeld in de strijd tegen witwassen. Het komende half jaar gaan ze onderzoeken of de oprichting van een gezamenlijke transactiemonitoring-utillity haalbaar is en hoe de technische en juridische uitdagingen met succes kunnen worden aangegaan. Buijink wordt gedurende de dag afgewisseld door andere gerenommeerde sprekers vanuit praktijk, beleid en wetenschap.  

Het Jaarcongres 'De aanpak van Witwassen' vindt plaats op 28 november 2019 bij Van der Valk in Breukelen. Meer informatie over toegangsticketsen het volledige programma is te vinden op de congreswebsite