AFM beboet Santander met ruim €1,1 miljoen om te gulle kredietverlening

13 september 2019 Banken.nl 2 min. leestijd

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft Santander beboet om te gulle kredietverlening in Nederland. De toezichthouder legt Santander Consumer Finance (SCF) Benelux een bedrag van €1,125 miljoen op voor deze overtreding. De AFM neemt deze stap na controle van dertig dossiers, waar in zeven gevallen sprake is van overkreditering. 

Kredietverlening door banken aan consumenten is en blijft een traject met valkuilen. Aan de ene kant willen consumenten vaak meer lenen dan verantwoord en is kredietverlening voor banken tegelijkertijd een belangrijke inkomstenbron. Aan de andere kant moeten banken het financieel welzijn van klanten in het oog houden en waken voor overkreditering. Dat die twee fenomenen elkaar kunnen bijten is evident. Waar banken de klant uit eigen beweging onvoldoende tegen zichzelf beschermen kijken toezichthouders met argusogen mee over de schouders van banken. Dat ondervond ook de Benelux-tak van Santander Consumer Finance.

De AFM legt Santander een bestuurlijke boete op van €1,125 miljoen voor overtreding van consumptief kredietregels. De overtreding kwam aan het licht na controle van een dertigtal klantdossiers binnen de Benelux. Het ging fout in een derde van de onderzochte dossiers. In drie dossiers heeft Santander onvoldoende informatie ingewonnen over de financiële positie van de klant. In zeven dossiers heeft Santander ook daadwerkelijk meer krediet verstrekt dan had gemogen. 

Voorkomen overkreditering prioriteit

De toezichthouder stelt het voorkomen van overkreditering als één van de voornaamste prioriteiten. Dan hoeft het niet eens te gaan over enorme bedragen. Ook vast terugkerende kleinere bedragen kunnen al het verschil maken tussen wel of niet voldoende overhouden voor het levensonderhoud. Kredietverstrekkers moeten van de AFM daarom altijd zorgvuldig kijken naar de financiële situatie van elke individuele klant. 

De boete lag aanvankelijk hoger, op een bedrag van €2 miljoen. Vanwege een verminderde mate van verwijtbaarheid, de meewerkende houding van Santander en de genomen maatregelen is de boete uiteindelijk teruggeschroefd tot het in de inleiding genoemde bedrag.