Lagere halfjaarcijfers Binckbank in H1 2019, topman optimistisch

29 juli 2019 Banken.nl 6 min. leestijd
Profiel

BinckBank kent in 2019 een tegenvallend eerste halfjaar, in een periode waarin vooral de aangekondigde overname door het Deense Saxo Bank op de planning staat en de bank zijn verdienmodel en dienstverlening op de schop heeft gedaan.

Eind vorig jaar werd de overname van BinckBank door het Deense Saxo Bank bekendgemaakt, die €424 miljoen neertelt voor de Nederlandse online beleggingsbank, omgerekend €6,35 per aandeel. De belangrijkste reden voor de overname ligt in de schaalvoordelen die de overname met zich meebrengt.

Groei versterken

Bestuursvoorzitter Vincent Germyns zei hierover onder meer: …”Wij hebben er vertrouwen in dat een samengaan met Saxo Bank ons in staat zal stellen ons aanbod en onze groei te versterken. Belangrijk is dat Saxo Bank de visie en mindset van BinckBank deelt wat betreft het bieden van toegang tot de financiële markten aan beleggers door middel van technologie en innovatieve oplossingen.”

De topman zei verder: “De plannen om gezamenlijk met Saxo Bank onze strategie voort te kunnen zetten zijn positief ontvangen. Slechts enkele belanghebbenden vroegen naar extra duiding over de overname en het bod, maar in een goede dialoog denken wij te hebben aangetoond dat de bundeling van krachten een waardevolle stap is bij de verdere implementatie van onze strategie.”

De initiële aanmeldingsperiode waarin de aandeelhouders hun aandelen onder het bod kunnen aanmelden is door Saxo Bank verlengd tot 31 juli 2019, omdat het proces om toezichtrechtelijke goedkeuringen te verkrijgen nog niet was afgerond. Dit proces ligt volgens Germyns wel op schema, zo valt te lezen in het halfjaarverslag over 2019. “Het is nog steeds de verwachting dat de transactie met Saxo Bank in de eerste helft van Q3 2019 zal worden gefinaliseerd”, laat de BinckBank topman weten.

Lagere halfjaarcijfers Binckbank in H1 2019, topman optimistisch

Resultaten lager dan verwacht

In het onlangs verschenen halfjaarverslag zijn de belangrijkste financiële resultaten van BinckBank gepubliceerd. De bestuursvoorzitter van Binck meldt dat de financiële resultaten over het eerste halfjaar van 2019 , lager zijn uitgevallen dan verwacht –“Na een jaarbegin met volatielere markten namen het aantal transacties en daarmee de transactiegerelateerde commissie-inkomsten in de resterende maanden af”, aldus de topman.

Zo is het nettoresultaat in het eerste half jaar van 2019 uitgekomen op €6,6miljoen (18H1: €22,2miljoen), terwijl de nettowinst per aandeel in H1 van dit jaar €0,10 bedraagt (18H1: €0,33). Het resultaat over 18H1 bevatte overigens wel nog de winst op de verkoop van Think ETF Asset Management (€8,1 miljoen, €0,12 per aandeel). Verder liggen de transactieaantallen met 5,0 miljoen (+1%) in lijn met die van een jaar eerder. Ook het totale beheerde vermogen van Binckbank blijft op een zelfde peil: €1,0 miljard, net in dezelfde periode vorig jaar. Er zal geen interim-dividend over het eerste half jaar van 2019 worden uitgekeerd.

Germyns wijst in het verslag op het belang van de overname en schaalvergroting: “Wisselende handelsvolumes (marktsentiment/volatiliteit), zeer lage en negatieve rentestanden en concurrentie (prijsdruk) zorgen voor druk op de netto-provisiebaten en netto-rentebaten. Ook het onder controle houden van de operationele kosten vormt een continue uitdaging. Om de concurrentie het hoofd te bieden moet schaalgrootte worden gerealiseerd om zo het nettoresultaat op langere termijn op een verantwoord niveau te houden."

Concurrentie noopt tot nieuw verdienmodel

De opkomst van nieuwe, veelal internationale, concurrenten in de markt, partijen die gratis beurshandel aan hun klanten beloven, bracht BinckBank er al eerder toe om het verdienmodel en dienstverlening aan te passen. Zo besloot de beleggingsbank om zijn transactiekosten voor beleggers te verlagen, maar daarentegen de vaste kosten te verhogen, om zo minder afhankelijk te zijn van de volatiele beurskoersen. Ook introduceerde Binckbank voor klanten een zogeheten ‘service fee’, een bedrag dat betaalt dient te worden om een beleggersrekening te kunnen aanhouden en waarmee gebruik gemaakt kan worden van extra tools voor het beheer van hun beleggingen.

“Om de concurrentie het hoofd te bieden moet schaalgrootte worden gerealiseerd om zo het nettoresultaat op langere termijn op een verantwoord niveau te houden."
– Vincent Germyns, Bestuursvoorzitter BinckBank

Met de nieuwe tarieven, c.q. het nieuwe verdienmodel, zag BinckBank zijn gemiddelde opbrengst per transactie dalen naar €9,33, een daling van ongeveer €2. Volgens de online beleggingsbank kon dit niet gecompenseerd worden door de verhoogde vaste kosten en nieuw geïntroduceerde service fee
opbrengsten. Het is echter niet duidelijk hoe groot deze kloof precies is.

Germyns laat zich in het verslag verder positief uit over de doorgevoerde veranderingen en resultaten. De topman geeft aan, zo meldt het FD, dat “slechts een heel beperkt aantal klanten” is vertrokken bij de bank na
invoering van het nieuwe verdienmodel. De opbrengsten gecorrigeerd voor alle eenmalige posten daalden volgens de topman zo'n 10% in H1 2019: “Dat was misschien wel 20% geweest als we het nieuwe verdienmodel niet hadden”, lichtte Germyns toe tegenover de krant.

Nieuwe proposities betalen zich uit

De topman van BinckBank is vooral positief over de nieuwe proposities die de online beleggingsbank de afgelopen periode voor haar klanten heeft geïntroduceerd (zoals Assurance-Vie en ‘Laten Beleggen’), en over de behaalde resultaten in het B2B segment: “Onze inspanningen in de B2B-dienstverlening leverden een goede stijging op van het aantal klanten, het geadministreerd vermogen en het aantal transacties", aldus Germyns.

Zo steeg het beheerd vermogen van de nieuwe proposities naar €239 miljoen (18H1: €142miljoen). Germyns: In 'Laten Beleggen' zagen wij het afgelopen halfjaar een toename van het beheerd vermogen. De stijging kwam voort uit nieuw geld in de nieuwe proposities en werd ook geholpen door de koersstijgingen.” Hij voegt toe: “Het omslagpunt waarop er netto-instroom is van beheerd vermogen komt steeds dichterbij.".

Ondanks de lagere dan verwachte resultaten, ziet Germyns nog meer positieve aanknopingspunten. Zo schrijft hij in het verslag: “Onze nieuwe initiatieven zijn in de markt niet onopgemerkt gebleven. BinckBank kreeg met de nieuwe Assurance Vie-propositie in 2019 twee prijzen toegekend…De klanttevredenheid zien wij ook terug in stijgende cijfers (nu 7,6) waarop klanten de dienstverlening van BinckBank waarderen.”