Robeco: Verantwoord beleggen wint meer aan terrein

18 april 2014 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

Tot dusver konden beleggers de principes van verantwoord beleggen onderschrijven, maar er vervolgens niets mee doen. Dat wordt de komende jaren anders, aldus Mark Glazener, Fondsmanager bij Robeco. Verantwoord beleggen wint de laatste jaren snel terrein bij institutionele beleggers. Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor UNPRI, de United Nations Principles for Responsible Investment. Dit is een internationaal netwerk van professionele beleggers met als doel de zes principes van verantwoord beleggen in de praktijk te brengen. Met het ondertekenen van de principes erkent de belegger dat ESG-aspecten (milieu, sociale omstandigheden en goed ondernemingsbestuur) invloed kunnen uitoefenen op de financiële resultaten van beleggingsportefeuilles, aldus Glazener.

Zes principes

Het netwerk van beleggers verwoordt de zes principes als volgt:

  1. We zullen ESG-kwesties integreren in onze investeringsanalyses en besluitvormingsprocessen
  2. We zullen ESG-kwesties actief doorvoeren in ons beleid en in de praktijk
  3. We zullen openheid op het gebied van ESG-kwesties verlangen van de bedrijven waar we in investeren
  4. We zullen het invoeren van de principes bevorderen
  5. We zullen samenwerken om de effectiviteit van die invoering te bevorderen, en
  6. We zullen verslag doen van de activiteiten en vorderingen die we op deze terreinen behalen

Robeco - Verantwoord beleggen en de daad bij het woord voegen

De mannen van de jongens scheiden

Elke belegger kan deze principes onderschrijven en dan weer overgaan tot de orde van de dag. Immers, je doet alleen een toezegging en hoeft niets te bewijzen. Maar daar komt de komende jaren verandering in. Behalve toezeggingen doen, moet je ook aantonen dat je voortgang boekt om de principes in je beleggingsbeleid te integreren. Om dit kracht bij te zetten stuurt de PRI, de organisatie achter het initiatief, dit jaar een veel uitgebreidere enquête naar haar leden. De vragenlijst van de PRI doet qua omvang nauwelijks onder voor het spervuur van vragen dat een consultant in opdracht van zijn klanten uitstuurt om vast te stellen of de ondervraagde belegger de juiste is om het geld van de klant te beheren. De beleggers die de PRI onderschrijven zullen de vragen naar eer en geweten moeten beantwoorden. Daar is veel mankracht voor nodig, de antwoorden vul je niet even op een zondagmiddag in. Er worden de nodige details gevraagd, die je moet staven met voorbeelden en beleidsdocumenten.

Uit de schappen verwijderd

Het doel is om de mannen van de jongens te scheiden. Er volgt ook een rapportcijfer, zodat men kan zien hoe jouw inspanningen zich verhouden tot die van de groep. Als je elk jaar onderaan bungelt en geen pogingen doet om te verbeteren, kan de UNPRI besluiten om je als deelnemer uit het netwerk te verwijderen. Maar voordat het zover komt, kan je al verwijderd zijn uit de schappen van verkopende organisaties.

Geen woorden, maar daden

Dat overkwam de beleggingsfondsen van Franklin Templeton. Na eerder al ABN AMRO, gaat nu ook Rabobank er geleidelijk toe over om de Templeton-fondsen uit het assortiment te verwijderen. Franklin Templeton tekende medio vorig jaar al als één van de laatste grote fondshuizen de UNPRI en struikelt nu over het in Nederland geldende clustermunitieverbod. De Nederlandse banken en naar verwachting straks ook de UNPRI verwachten geen woorden maar daden. Zo wint verantwoord beleggen steeds meer terrein, aldus Glazener.