Nederlandse institutionele beleggers hebben veel oog voor ESG beleggen

11 april 2019 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

In Nederland ligt de strategische verantwoordelijkheid voor institutioneel beleggen met aandacht voor Environmental, Social and Governance (ESG) criteria bovengemiddeld vaak bij de CEO, vergeleken met Europese concullega’s. Ook vormt ESG beleggen bij Nederlandse instellingen vaker integraal onderdeel van de beleggingsstrategie dan bij Europese peers.

Waar ligt de verantwoordelijkheid voor het toepassen van ESG criteria bij organisaties? Het is één van de vragen binnen een onderzoek van BNP Paribas Securities Services naar institutionele beleggers waarbij ESG onderdeel uitmaakt van de beleggingsstrategie. In het geval van Nederland ligt de verantwoordelijkheid in 23% van de gevallen bovenin de organisatie, direct bij de CEO. Dat is significant hoger dan in de rest van Europa, waar het slechts bij 9% het geval is.

Onderdeel beleggingsstrategie

Eerst nog even over ESG. De letters zijn een afkorting voor Environmental, Social and Governance. Als zodanig is het opnemen van ESG criteria een vorm van maatschappelijk verantwoord beleggen. Volgens BNP Paribas lopen Nederlandse institutionele beleggers voorop bij de integratie van ESG in hun beleggingsportefeuilles. Meer dan de helft (52%) van de 31 onderzochte Nederlandse instellingen geeft namelijk aan dat ESG integraal onderdeel is van de strategie, tegenover minder dan een derde (31%) in de rest van Europa. Dat uit zich mede in het feit dat de verantwoordelijkheid bovengemiddeld vaak in de top van de organisatie ligt, bij de CEO zelf.

Nederlandse institutionele beleggers hebben veel oog voor ESG beleggen

“ESG-beleggen wordt steeds belangrijker. Ons onderzoek laat zien dat Nederlandse institutionele beleggers tot op het hoogste niveau hiervan doordrongen zijn”, zegt Jan-Albert Koopman, BNP Paribas Securities Services. “ESG-beleggen is echter niet altijd eenvoudig in de praktijk te brengen. Het is soms nog lastig om de juiste data beschikbaar te hebben en de technologiekosten zijn nog hoog vanwege de beginfase waarin ESG-beleggen zich, ondanks de positieve ontwikkelingen, nog bevindt.”

Hoge verwachtingen

Hoewel de technologiekosten nog relatief hoog liggen, ligt het beleggingsrisico relatief laag. Dat lage risico is een voorname motivatie om ESG te integreren. Ook doet 52% aan ESG beleggen omdat het op langere termijn rendabeler wordt geacht. Een nog groter percentage (60%) verwacht zelfs dat ESG portefeuilles de komende vijf jaar de markt zullen verslaan. Koopman: “De komende twee jaar zal een grote slag moeten worden geslagen in de ontwikkeling van de juiste beleggingsmix, technologie en vaardigheden. Gezien het belang dat de Nederlandse top hieraan hecht en de mate waarin ESG al een integraal onderdeel is van de beleggingsstrategie, hebben wij er vertrouwen in dat ESG-beleggen in Nederland de komende jaren de vlucht zal maken die ons onderzoek ook voorspelt.”