Dublin voorlopig populairste uitwijkplaats voor brexit

04 april 2019 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

De meerderheid van de financiële bedrijven die zich voorbereidt op een brexit wijkt uit naar Dublin. Onderzoek van denktank New Financial analyseerde het (geplande) verhuisgedrag van 275 in Londen gevestigde bedrijven. Daarvan gingen er in de maand maart 100 naar de Ierse hoofdstad, waarmee het Luxemburg (60) en Parijs (41) ruimschoots voorblijft.

De chaos rondom de brexit blijft maar voortduren. Waar de Britse politiek er ogenschijnlijk een rommeltje van maakt, verkeren veel bedrijven in onzekerheid. Wat te doen en waarheen? Het ontwikkelen van antwoorden op dat soort vragen maakt dat de consultancy-branche één van de weinige sectoren is die daadwerkelijk wijzer wordt van de huidige gang van zaken. Maar ook Ierland spint garen bij de huidige situatie. De Ierse hoofdstad Dublin is voorlopig de populairste vluchthaven voor bedrijven die zich willen indekken tegen een harde brexit.

Denktank New Financial deed uitgebreid onderzoek naar het ‘vluchtgedrag’ van financiële bedrijven die nu nog in The City gevestigd zijn. Hoewel er formeel nog geen sprake is van een brexit, stelt de denktank dat voor veel bedrijven de brexit een half jaar geleden al begon. Veel schade is al gedaan. Verschillende Europese steden doen een gooi naar financiële bedrijven een nieuwe thuishaven zoeken. De steden hebben allemaal zo hun voors en tegens, maar een aantal namen blijft terugkeren. Vaak doen nationale regeringen ook een duit in het zakje.

Dublin voorlopig populairste uitwijkplaats voor brexit

Dublin op #1

Met enige afstand kiezen de meeste bedrijven voor Dublin. Van de 275 geanalyseerde financiële bedrijven kiezen er 100 voor de Ierse hoofdstad. Luxemburg weet 60 partijen over de streep te trekken, gevolgd door Parijs (41), Frankfurt (40) en Amsterdam (32). Met uitzondering van Parijs geen van alle echte metropolen. Er is daarnaast sprake van concentratie van verschillende soorten bedrijven. Dublin blijkt vooral aantrekkelijk voor asset managers, hedge funds en private equity-huizen. Daarentegen trekt 90% van de investeringsbanken naar Frankfurt.

Multipolaire wereld

De uitkomst van het onderzoek laat New Financial spreken van een financiële wereld die ‘meer multipolair’ is dan voorheen. Op zichzelf is dat niet per se iets slechts. In plaats van dat alles en iedereen op een kluitje zit in Londen kunnen verschillende centra elkaar tegenwicht bieden.  

New Financial stelt dat het aantal onderzochte bedrijven nog lang niet volledig is. Veel bedrijven zullen onder de radar al bedrijfsonderdelen verplaatst hebben en ook zijn lang niet alle bedrijven al gereed met voorbereidingen. Er zullen nog veel meer bedrijven volgen wanneer de brexit eenmaal een feit. De tijd zal leren of Dublin dan nog steeds bovenaan staat.