Rabobank en fintech-bedrijf bakkeleien om naam

22 maart 2019 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Wat is het verschil tussen Factris en Facturis? In elk geval de letter ‘u’. De rechter mag zich gaan buigen over de rest. Rabobank-dochter Facturis is van mening dat de bedrijfsnaam van fintech-onderneming Factris te veel lijkt op Facturis. Laatstgenoemde wil dat Factris zijn naam wijzigt om mogelijke verwarring te voorkomen. Factris weigert dat voorlopig en wacht een uitspraak van de rechter af. Zakenkrant FD liet de advocaten van beide partijen aan het woord.

Eerst even een korte uitleg over de bedrijven Facturis en Factris. Facturis, mét een u dus, is een online facturatie-platform gericht op het midden- en kleinbedrijf. Het bedrijf is tevens een dochteronderneming van Rabobank. Mkb’ers kunnen via Facturis rekeningen inzien, digitale incasso’s versturen en - sinds kort - krediet aanvragen bij Rabobank. Facturis werd opgericht in 2017.

Factris, zonder u, is een fintech die zogeheten factoring-diensten levert. Factoring is nog een relatief nieuw en onbekend verschijnsel, maar het komt neer op het overnemen van facturatie en debiteurenrisico van ondernemers. De ondernemer betaalt hiervoor uiteraard een vergoeding, maar hoeft verder niet te wachten op betaling van uitstaande facturen of te vrezen voor opdroging van zijn cash flow. Factris werd opgericht in 2018.

Rabobank en fintech-bedrijf bakkeleien om naam 

Waar het in essentie om draait is het product Factuurkrediet van Facturis. Rabobank c.q. Facturis schat op basis van verstuurde facturen in op hoeveel geld een ondernemer die maand kan rekenen. In de tussentijd voorziet Rabobank de ondernemer van liquide middelen. Volgens het FD maakt Rabobank zich op voor een grote campagne en een brede marktintroductie rondom Factuurkrediet. Facturis vreest dat de opkomst van Factris die plannen gaat dwarsbomen en verwarring gaat zaaien. Of zoals de advocaat laat optekenen in het FD: “Dat gaat geheid fout.”

Reactie Factris

Aan de andere kant stelt Factris dat bovenstaande iets fundamenteel anders is dan factoring. Volgens de fintech worden door Rabobank geen facturen gekocht, maar wordt enkel een risico-inschatting gemaakt. De advocaat van Factris wijst er bovendien op dat het sinds de eerste introductie in 2017 stil is geweest in de media en dat Factris niet kon weten dat Rabobank nog steeds werkte aan het idee. “Dat was alleen te lezen in interne documenten”, aldus de advocaat van Factris in het FD. Hij voegt eraan toe: “Facturis administreert, Factris financiert. Rabobank probeert een concurrent in de knop te breken.”

“Gaat u nog eens om tafel.”

Voordat het tot een rechtsgang kwam hebben de twee partijen naar verluidt lang met elkaar gesproken. Tot een oplossing is het daarbij kennelijk niet gekomen. Facturis eist in een kort geding een naamswijziging van Factris op straffe van €10.000 per overtreding én per dag. De rechter benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. “Gaat u nog eens om tafel. Door ons te vragen om een vonnis geeft u alles uit handen”, citeert de krant de rechter. Wordt naar verwachting over twee vervolgd.