16 bankiers ABN AMRO verdeelden in 2018 €10 miljoen aan dividend

14 maart 2019 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Een select gezelschap van zestien bankiers in dienst van ABN AMRO hebben vorig jaar voor €10 miljoen aan dividend verdeeld, bovenop het vaste salaris. Deze ongebruikelijk hoge beloning valt niet onder bestaande bonusregels, omdat het strikt genomen om dividend gaat. De pot van €10 miljoen werd verdeeld door managers die werkten voor het investeringsfonds ABN AMRO Participaties (AAP).

Het Nederlandse bonusregime voor bankiers is één van de strengste in Europa. Dermate streng zelfs dat banken soms zorgen uiten over het aantrekken van talent van buitenaf dan wel het binnenboord houden van reeds aanwezig talent. Volgens de Wet Beloningsbeleid financiële instellingen (Wbfo) is het bonusplafond maximaal 20% van het vaste salaris. Dividend valt hier echter niet onder. Het nieuws over ABN AMRO komt naar voren uit het definitieve jaarverslag, dat gisteren gepresenteerd werd.

16 bankiers ABN AMRO verdeelden in 2018 €10 miljoen aan dividend

Uit de cijfers blijkt dat zestien bankiers die werkten voor AAP de afgelopen drie jaar per persoon €500.000 extra mochten opstrijken. Bovenop het vaste salaris dus. Als het geen dividend maar inderdaad de maximale bonus zou zijn, zou dat duiden op een vast jaarsalaris van €2.500.000, wat natuurlijk niet het geval is. Ter vergelijking, topman Kees van Dijkhuizen verdient bruto €741.000 per jaar. Hoewel het strikt genomen dus geen bonus is, zal dat in de maatschappelijke en politieke perceptie vermoedelijk wel zo gezien worden.

Reden voor verkoop AAP

Volgens de bank hebben de bankiers geprofiteerd van de gunstige economische wind die al een aantal jaar waait. Het investeringsfonds AAP heeft de afgelopen in bepaalde gevallen veel winst gemaakt. Omdat managers van dergelijke fondsen vaak met eigen geld aandelen uit het fonds kopen kunnen ze meedelen in de winst, of in het verlies als het tegenzit. Volgens ABN AMRO zijn de beloningen niet “in de geest van het gematigde beloningsbeleid van ABN AMRO”, wat mede een reden is geweest voor de verkoop van AAP aan een private equity-consortium. De zestien bankiers zijn inmiddels ook niet meer werkzaam voor ABN AMRO.