Rabobank boekt €3.004 miljoen winst over 2018

14 februari 2019 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Rabobank heeft een goed 2018 achter de rug. De coöperatieve bank zag de winst met 12% toenemen tot een totaal van €3.004 miljoen. Die winststijging zat voornamelijk in kostenbesparingen, daar de inkomsten ongeveer gelijk bleven. De cost-income ratio daalde met 5,4 procentpunt tot 65,9%.

De goed draaiende economie legt ook Rabobank geen windeieren. De bank presenteerde deze ochtend uitermate positieve jaarcijfers. De bank haalt de goede resultaten vooral uit kostenbesparingen, die mede een gevolg zijn van digitale hervormingen binnen de bank. Daarmee lijken de inspanningen van de afgelopen jaren - inclusief de sanering van duizenden banen - eindelijk echt tot zijn recht te komen. Een korte blik op de cijfers.

  • De nettowinst in 2018 bedroeg €3.004 miljoen, een stijging van 12% ten opzichte van 2017.
  • Het rendement op geïnvesteerd vermogen steeg naar 7,4% (tegenover 6,9% in 2017). De interne doelstelling is echter 8%.
  • De cost-income ratio verbeterde van 71,3% in 2017 naar 65,9% in 2018.
  • Kredietverlening aan private sector bedroeg €416 miljard, een stijging van €7,9 miljard ten opzichte van 2017.
  • De kapitaalbuffer CET1 ratio steeg met 0,5 procent tot 16%.

“2018 was een goed jaar. Er ligt een gezond fundament voor de coöperatieve bank van de toekomst”, zegt topman Wiebe Draijer. “Dat is nodig gezien de uitdagende transities die de samenleving raken. Het wereldvoedselvraagstuk, de uitdagingen van het klimaatakkoord van Parijs en de landbouw- en de energietransitie in Nederland vragen om een gezonde en betrokken coöperatieve bank. Onze missie ‘Growing a better world together’ geeft hierbij richting en houvast. Onze medewerkers zijn hierdoor geïnspireerd en gemotiveerd. Dankzij hun inzet ligt het realiseren van onze doelen grotendeels op schema." 

Op het gebied van cost-income ratio heeft de bank flinke stappen gezet, met een verbetering van ruim 5 procentpunt. Toch zit Rabobank nog niet op het gewenste niveau. De bank wil doorstoten naar een cost-income ratio van rond de 55%, waarmee het op gelijke hoogte komt als ING en ABN AMRO. Volgens Draijer kan dat in 2022. 

Rabobank boekt €3.004 miljoen winst over 2018

De bank toont zich ook zeer tevreden over de toegenomen klanttevredenheid, voor het derde jaar op rij aldus de bank. Toch is juist daar nog ruimte voor verbetering. “De tevredenheid van onze klanten is ook in 2018 toegenomen. De sector is er echter helaas nog niet in geslaagd om het publieke vertrouwen terug te winnen. We hebben daar gezamenlijk nog veel te verbeteren”, zegt Draijer.

Rentederivaten

Daarbij gaat ook nog een woord uit naar de klanten die wachten op de afwikkeling van de rentederivatenkwestie: “Per 31 december 2018 [hebben] bijna 6.300 klanten een aanbiedingsbrief ontvangen en ruim 2.500 een aanbod voor een volledig voorschot. De projectkosten kwamen hoger uit dan eerder ingeschat. Wij betreuren het zeer dat de afronding van de compensatie ondanks alle inspanningen zoveel tijd kost.”