Niek Hoek vertrekt als bestuursvoorzitter Delta Lloyd

03 april 2014 Banken.nl 2 min. leestijd

Delta Lloyd maakt bekend dat bestuursvoorzitter Niek Hoek te kennen heeft gegeven uiterlijk volgend jaar rondom de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) van mei 2015 met vervroegd pensioen te zullen gaan. De Raad van Commissarissen zal de komende periode de selectie van een nieuwe bestuursvoorzitter in gang zetten, hierbij zullen zowel interne als externe kandidaten worden meegenomen. Na de inwerkperiode van de nieuwe voorzitter treedt Hoek terug. Hoek is sinds 1997 als lid van de Raad van Bestuur in dienst bij Delta Lloyd, sinds 2001 als voorzitter.

Van lokale dochter tot onafhankelijke verzekeraar met beursnotering

President-commissaris Jean Frijns: "De Raad van Commissarissen heeft grote waardering voor de prestaties van Niek Hoek die, na 13 jaar voorzitterschap, heeft aangegeven terug te willen treden en zorg te dragen voor een soepele en zorgvuldige overdracht aan een nieuwe voorzitter. Wij zijn Niek zeer erkentelijk voor zijn inzet, de kracht en relativering waarmee hij Delta Lloyd in de afgelopen jaren heeft geleid. In de 17 jaar van zijn bestuurdersschap is Delta Lloyd uitgegroeid van een lokale dochter van een Britse verzekeraar tot een toonaangevende onafhankelijke verzekeraar met een notering in de AEX en de BEL20. Een enorme prestatie die een krachtige basis vormt voor de toekomst van Delta Lloyd."

Niek Hoek - Delta Loyd

Opname in AEX kroon op werk

Bestuursvoorzitter Niek Hoek: "Natuurlijk ook met gemengde gevoelens, maar met voldoening vanwege de goede uitgangspositie van het bedrijf, kondig ik mijn voorgenomen pensionering aan als bestuursvoorzitter van Delta Lloyd. De opname in de AEX vorige week, als ook het vertrouwen dat Delta Lloyd geniet van klanten, aandeelhouders en medewerkers zie ik als een bekroning van het werk van iedereen bij Delta Lloyd. Het is een voorrecht daaraan de afgelopen 17 jaar leiding te hebben mogen geven. In de wetenschap dat de basis van Delta Lloyd sterk en kwalitatief goed is, vind ik dit een goed moment voor een zorgvuldige overgang en kondig ik aan het komende jaar een stap terug te doen om mij meer op bestuurlijke en persoonlijke zaken te kunnen richten."

Hoek krijgt maximaal € 800.000 mee

In het kader van de vervroegde pensionering van Niek Hoek is afgesproken dat zijn arbeidscontract voor onbepaalde tijd (uit 1997) vervroegd ontbonden zal worden. Per 30 juni 2015 zal Niek Hoek op basis van vervroegde pensionering vertrekken. In dat kader zal hem een overbrugging worden toegekend die een deel compenseert van het tekort aan pensioenopbouw en het wegvallen van overeengekomen overbruggingspensioen, dit tot een maximumbedrag van een basisjaarsalaris (zijnde € 800.000).