Minister Ollongren ziet vooruitgang in maatwerkhypotheken

11 juli 2018 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Meer Nederlanders kunnen rekenen op een hypotheek op maat. Minister Kajsa Ollongren van BZK laat in een brief aan de Tweede Kamer weten tevreden te zijn met de ontwikkeling van maatwerkhypotheken. Die ontwikkeling komt voort uit het ‘Platform hypotheken’ waarin relevante spelers zich gezamenlijk richten op knelpunten op de hypotheekmarkt.

Het ‘Platform hypotheken’ is een samenwerkingsverband dat opgericht is om te zorgen voor meer maatwerk op de hypotheekmarkt. Binnen het platform werken Rijk, kredietverstrekkers, AFM, consumenten- en brancheorganisaties samen om knelpunten op de hypotheekmarkt aan te pakken. Een hypotheek op maat is een voorbeeld voor het oplossen van knelpunten. Het platform richt zich vooral op senioren, zzp’ers en starters. Groepen consumenten die moeilijk aan een hypotheek komen.

Meer mogelijkheden maatwerk

Hoewel de toegenomen regelgeving in de afgelopen jaren een belangrijke rol speelt in het gebrek aan flexibiliteit bij het verschaffen van een hypotheek, benutten kredietverstrekkers volgens Ollongren de bestaande mogelijkheden voor maatwerk onvoldoende. Dat is momenteel echter ten positieve aan het veranderen. Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer: “Bijna de helft van de bevraagde hypotheekadviseurs geeft aan dat kredietverstrekkers het afgelopen jaar meer mogelijkheden zijn gaan bieden voor maatwerk. Ook geven adviseurs aan dat een aantal kredietverstrekkers het advieskanaal actiever informeert over maatwerkmogelijkheden. Bevraagde kredietverstrekkers bevestigen dat het beleid rondom maatwerk het afgelopen jaar herzien is.”

Meer maatwerk mogelijk bij hypotheken

Starters en zzp’ers bevinden zich zoals bekend in een lastige situatie, omdat ze vaak onvoldoende kunnen hardmaken dat ze een bestendig inkomen hebben. Voor zzp’ers omdat ze afhankelijk zijn van opdrachten, voor starters omdat ze doorgaans kortlopende contracten krijgen.

Een belangrijk marktinitiatief voor starters is de zogeheten Perspectiefverklaring. Die verklaring is onder andere bedoeld voor uitzendkrachten die meer dan een jaar in dienst zijn. Een situatie die voorheen een no-go was voor het loskrijgen van een hypotheek, maar steeds meer kredietverstrekkers accepteren deze verklaring. Voor zzp’ers komen nieuwe mogelijkheden door middel van het nieuwe fenomeen ‘gecertificeerde inkomensverklaring’. Waar zzp’ers voorheen doorgaans drie jaar bedrijfsresultaten moesten overleggen om een hypotheek te kunnen krijgen, kan dat nu naar één jaar. Vijftien kredietverstrekkers accepteren inmiddels zo’n gecertificeerde inkomensverklaring.

Bijzondere situatie senioren

Onder de groepen die in de knel zitten nemen senioren een bijzondere plek in. Zij hebben eigenlijk geen hypotheek nodig om een huis te kopen, want die bezitten ze al. Vaak inclusief een forse overwaarde, maar ook regelmatig aflossingsvrij. Dat betekent dat ze aan het einde van de looptijd een nieuwe hypotheek nodig hebben om te kunnen blijven wonen in het huis waar ze nu wonen, maar het teruggevallen inkomen bemoeilijkt dat. “De Regeling hypothecair krediet bepaalt dat, voor het bepalen van de maximaal toegestane maandlast, consumenten ongeacht de aflosvorm getoetst moeten worden volgens een annuïtair aflosschema. Vorig jaar is tijdens het platform geconstateerd dat dit onnodig belemmerend kan zijn voor senioren met een aflossingsvrije hypotheek. Voor een aantal kredietverstrekkers was het onduidelijk wanneer maatwerk voor deze groep verantwoord is”, aldus Ollongren. De AFM heeft inmiddels aangegeven wanneer bij senioren kan worden afgeweken van de annuïtaire toets. Kredietverstrekkers hebben daar positief op gereageerd.