Veel belangstelling voor beleggingsbeheer van cryptomunten, AFM waarschuwt

18 juni 2018 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Er is volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) momenteel veel belangstelling voor het beheren van beleggingsinstellingen in cryptomunten. De AFM informeert bestaande en nieuwe marktpartijen over de eisen die verbonden zijn aan een vergunning en betwijfelt ernstig of beheerder hieraan kunnen voldoen.

Er is veel te doen over cryptomunten. De koers van de bitcoin wordt elke dag nauwgezet gevolgd en bijna dagelijks wordt gegist naar redenen waarom de koers weer met enkele tientallen procenten gestegen is of juist onderuit gegaan is. Verlekkerd door verhalen over rendementen van duizenden procenten hebben in 2017 veel particulieren cryptomunten aangeschaft, zoals bitcoin, ether of ripple. Er is ook steeds meer interesse van bedrijven om iets te gaan doen met cryptomunten, waaronder het beheren van beleggingsinstellingen in cryptomunten. Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ontbreekt het bij bedrijven in veel gevallen over voldoende kennis van de risico’s.

Uitgezonderde beheerders

Momenteel bestaan enkele partijen als uitgezonderde beleggingsbeheerders in cryptomunten. Zij hoeven als gevolg niet te voldoen aan een vergunningsplicht. Één van de vrijstellingsvoorwaarden is een maximum van €100 miljoen beleggingswaarde. De AFM houdt bijgevolg ook geen toezicht op deze partijen. De AFM vreest echter dat bedrijven in de problemen komen als ze opeens wel moeten voldoen aan vergunningseisen, bijvoorbeeld omdat ze de drempelwaarde overschrijden. De eisen zijn bovendien streng, juist vanwege de hoge risico’s van de cryptohandel. De AFM heeft daarom een informatiebrief verstuurd aan beheerders en aan toekomstige beheerders van beleggingsplatforms in cryptomunten.

AFM waarschuwt beheerders van crypto beleggingsplatforms

De AFM schrijft in de informatiebrief: “Er is een sterke zorg is of beheerders van beleggingsinstellingen die in crypto’s beleggen in staat zijn om aan de volwaardige vergunningvereisten te voldoen. Aan deze zorg liggen een aantal factoren ten grondslag, namelijk: de forse toename in belangstelling bij nieuwe marktpartijen om deze diensten te verrichten in combinatie met de doorgaans beperkte kennis over toepasselijke regelgeving. Het gevolg is onwetendheid hoe kan worden voldaan aan de toezichtnormen in de praktijk. Dit in combinatie met de inherente eigenschappen van de huidige crypto’s en cryptomarkten maakt dat de AFM dan ook ernstige twijfels heeft of beheerders van beleggingsinstellingen die beleggen in crypto’s aan de zware vereisten voor vergunningverlening kunnen voldoen.”

Internationale aanpak

Meer nog dan euro’s en dollars hebben cryptomunten een sterk grensoverschrijdend karakter. Het initiële idee achter bitcoin-ontwikkelaars is immers dat het een stateloos (of staatsoverschrijdend) betaalmiddel is. De AFM maakt zich daarom hard voor een internationale aanpak van de risico’s van de handel in cryptomunten. In Europees verband gebeurt dat via de European Securities and Markets Authority (ESMA), de Europese autoriteit voor de effectenmarkten. Internationaal is de AFM betrokken bij inspanningen van IOSCO (International Organization of Securities Commissions), het samenwerkingsverband van effectentoezichthouders wereldwijd.