Stichting Tuchtrecht Banken reageert op kritiek

18 mei 2018 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

De Stichting Tuchtrecht Banken lag onlangs onder vuur vanwege het feit dat zij consumenten niet serieus zou nemen in hun klachten. Volgens de instelling melden consumenten zich vaak met klachten waar tuchtrecht niet over gaat. Stichting Tuchtrecht Banken is opgericht voor behandeling van klachten over het niet nakomen van de Bankierseed door bankmedewerkers, terwijl de stichting naar eigen zeggen veel klachten ontvangt in de categorie ‘te lang in de rij staan bij een bankfiliaal’.

De consument in zijn algemeenheid is niet zomaar tevreden. Consumenten verlangen ten eerste een goed product, liefst voor een zo laag mogelijke prijs en in het geval van problemen moeten deze - vaak aangespoord door consumentenorganisaties - zo snel mogelijk opgelost worden. Dat is in de praktijk niet altijd even gemakkelijk gezegd als gedaan.

Op 1 april 2015 werd de Bankierseed voor alle bankmedewerkers officieel van kracht in Nederland. Mensen actief in het bankwezen moesten zweren ‘hun functie integer en zorgvuldig [te] zullen uitoefenen en daarbij het belang van de klant centraal [te] stellen’. Daarmee trad de bankensector in het spoor van bijvoorbeeld de advocatuur, het notariaat en de medische sector. De Stichting Tuchtrecht Banken werd opgericht om klachten te behandelen over bankpersoneel dat zich niet aan de Bankierseed zou houden. Onlangs meldde actualiteitenprogramma EenVandaag dat consumenten veelal bot vangen bij de stichting. Daarop komt Tuchtrecht Banken nu met een reactie.

Tuchtrecht Banken oneens met kritiek op functioneren

Dat Tuchtrecht Banken consumenten niet serieus zou nemen noemt de stichting “... een zware beschuldiging waarvoor geen bewijs bestaat. We willen meer meldingen van consumenten, graag zelfs! Maar de meldingen moeten dan wel aan minimale eisen voldoen.”

Geen loket voor consumentenklachten

"Wij krijgen bij tijd en wijle klachten van mensen die vinden dat zij bij een bankfiliaal te lang in de rij moesten staan. De verwarring zit hem in de aanname onder sommige mensen dat Stichting Tuchtrecht Banken een loket is voor consumentenklachten over de financiële sector. Dat is niet onze opdracht. Wij kunnen consumenten die een zakelijk conflict hebben met hun bank niet bijstaan. De stichting kan consumenten ook niet helpen bij het vorderen van een schadevergoeding. Voor het laatste kunnen consumenten terecht bij het in 2007 speciaal daarvoor opgerichte klachteninstituut Kifid."

Schending Bankierseed

Tuchtrecht Banken geeft aan dat zij consumenten alleen kunnen bijstaan als er sprake is van schending van de bankierseed, iets wat beslist niet direct gelijk staat aan een zakelijk conflict. “We spreken bankmedewerkers aan op hun gedrag wanneer zij de bankierseed schenden. Daarmee geven wij uitvoering aan het tuchtrecht, zoals bijvoorbeeld de Medisch Tuchtcolleges dat doen in de zorg en de Orde van Advocaten in de advocatuur.”

“Het is belangrijk dit verschil te benadrukken, want zo komen de juiste klachten bij de juiste instantie terecht, worden teleurstellingen voorkomen – en worden uiteindelijk meer meldingen van consumenten in behandeling genomen. Het komt regelmatig voor dat wij van consumenten klachten krijgen over bankmedewerkers, maar waarvan al snel duidelijk is dat het geen meldingen zijn die onder het tuchtrecht vallen. Deze worden afgewezen”, zo besluit de stichting.