57 meldingen van overtreding van de bankierseed

06 april 2016 Banken.nl 2 min. leestijd

In de afgelopen twaalf maanden zijn er 57 meldingen gedaan van overtredingen van de Bankierseed. 14 van de meldingen zijn in behandeling genomen, en de rest is om diverse redenen afgewezen. “Een bemoedigend begin”, aldus voorzitter Toon Huydecoper van stichting Tuchtrecht Banken.

Op 1 april 2015 – inmiddels een jaar terug – werd het Tuchtrecht Banken van kracht voor alle bankmedewerkers die de bankierseed hebben afgelegd. Bankmedewerkers die de eed hebben afgelegd, beloven daarin hun functie integer en zorgvuldig uit te oefenen en daarbij de klant centraal te stellen. Het niet nakomen van deze belofte kan leiden tot een voorlegging aan de Tuchtcommissie.

bankierseed

57 meldingen
De afgelopen twaalf maanden zijn er in totaal 57 meldingen gemaakt van overtredingen van de gedragscode die beëdigde bankiers moeten volgen. Zowel consumenten als banken zelf maakten meldingen van tucht bij de stichting Tuchtrecht Banken. Van de 57 meldingen werden er 43 afgewezen en deze zullen niet aan de Tuchtcommissie worden voorgelegd. Tuchtrecht Banken meldt dat dit deel van de meldingen niet in behandeling wordt genomen om diverse redenen. Zo heeft een groot deel van de vermeende overtredingen voor 1 april 2015 plaatsgevonden, toen de Bankierseed nog niet van kracht was. Ook was een deel van de meldingen niet gerelateerd aan de Bankierseed.

De overige 14 zaken zijn in behandeling genomen en worden onderzocht. “Een bemoedigend begin”, blikt voorzitter van de stichting, Toon Huydecoper, terug op de afgelopen 12 maanden. “Het aantal zaken is in lijn met onze verwachtingen; een klassiek opstartjaar. Organisaties en consumenten moesten wennen. We zien in de laatste drie maanden het aantal meldingen toenemen”, vervolgt hij. Volgens aanklager Jerry Brouwer komt een deel van de zaken zeker in aanmerking voor voorlegging aan de commissie, waarvan de eerste zaken dit jaar zullen worden voorgedragen. Melders hebben volgens hem steeds meer voor ogen waar het Tuchtrecht voor bedoeld is: “Aan het begin van het jaar merkten we dat mensen nog niet goed begrepen hadden op wie de Bankierseed nu precies van toepassing is. Zo zaten er bijvoorbeeld ook meldingen tussen tegen banken zelf. Heel begrijpelijk natuurlijk, het is allemaal nieuw en zelfs uniek in de wereld. Maar de Bankierseed betreft dus het gedrag van beëdigde bankmedewerkers, de personen zelf”, legt Brouwer uit.

Meldingen van banken
Dat ook van de banken zelf meldingen van vermeende overtredingen komen is volgens Huydecoper “bemoedigend”. Minister Dijsselbloem van Financiën zei onlangs: “Banken moeten zelf de vuile was buiten hangen. Daarmee laten zij zien dat zij serieus werk maken van een betrouwbare en integere financiële sector.” Huydecoper sluit af: “Dat zijn wij zeer met de minister eens.”