ABN AMRO start fonds voor bedrijven actief in energietransitie

16 mei 2018 Banken.nl 2 min. leestijd

Bedrijven die actief zijn in de energietransitie kunnen extra en risicodragend kapitaal verkrijgen via het ‘Energy Transition Fund’ van ABN AMRO. Dit fonds is speciaal opgericht voor bedrijven die een verandering teweegbrengen in onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Het fonds moet groeien tot ruim €200 miljoen.

Er is veel te winnen met een transitie naar duurzame energie en een groeiend aantal bedrijven ziet dit ook. Tegelijk is het een relatief onontdekt en dus ook onzeker gebied waarin deze bedrijven opereren. Dat maakt het voor veel bedrijven een uitdaging om investeringen aan te trekken. ABN AMRO start daarom een fonds om te investeren in dergelijke bedrijven, het ‘Energy Transition Fund’.

Internationaal beleidsdoel

De term ‘energietransitie’ komt steeds vaker langs in het dagelijks leven. Het is een belangrijk internationaal beleidsdoel, dat opgenomen is in het Klimaatakkoord van Parijs. In essentie gaat het om het streven fossiele brandstoffen te vervangen door duurzame en hernieuwbare vormen van energie, waarbij veel aandacht is voor zonne- en windenergie. Enerzijds omdat het goed is voor het milieu, anderzijds omdat fossiele brandstoffen simpelweg eindig zijn en de mensheid nog even vooruit moet.

Daarbij komt dat fossiele brandstoffen voor een groot deel uit gebieden komen die politiek instabiel zijn of waar men het niet zo nauw neemt met mensenrechten. Afhankelijkheid van producten uit deze gebieden maakt politiek druk zetten derhalve ook lastig.

ABN AMRO wil met fonds bijdragen aan energietransitie

Naar eigen zeggen is het ondersteunen van de energietransitie - met het beschikbaar stellen van financiering als praktisch voorbeeld - een speerpunt van de bank. Rutger van Nouhuijs, CEO Corporate & Institutional Banking ABN AMRO laat weten: "De markt van energietransitie groeit en verbreedt in rap tempo. Veel bedrijven zijn goed gepositioneerd en toe aan een volgende groeistap. Voor zo'n stap is naast krediet vaak ook behoefte aan risicodragend kapitaal. Met dit fonds kunnen we klanten voorzien in die behoefte."

Het fonds is in eerste instantie alleen beschikbaar voor bedrijven uit Nederland en omringende landen. De algemene leiding over het fonds is in handen van Frederik Deutman.