BNG Bank herfinanciert Nederlandse exportfinanciers

06 april 2018 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank) gaat een samenwerking aan met de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) voor het verstrekken van herfinancieringen tegen vaste lage rentetarieven. De herfinancieringen zijn bedoeld voor exportfinanciers ten behoeve van klanten van Nederlandse exporteurs.

BNG Bank neemt een bijzondere positie in binnen het Nederlandse bankenlandschap. Het is gemeten naar bankbalans de vierde bank van Nederland, achter ING, Rabobank en ABN AMRO. BNG Bank is opgericht voor algemeen nut. Voorbeelden van entiteiten die gebruik kunnen maken van de diensten van BNG Bank zijn overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang, zoals woningcorporaties, nutsbedrijven en wat dies meer zij. Zij kunnen tegen aantrekkelijke voorwaarden financieringen verkrijgen. Aandeelhouders van BNG Bank zijn Nederlandse gemeenten, provincies en de Staat.

BNG en NWB sluiten overeenkomst

Deze week tekenden BNG Bank en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) - een bank met soortgelijke doelstellingen en gemeten naar bankbalans de vijfde bank van Nederland - een overeenkomst met staatssecretaris van Financiën Menno Snel (D66) voor de herfinanciering van exportfinanciers die leningen verstrekken aan Nederlandse exporteurs en hun klanten. De leningen worden verstrekt op basis van het internationaal vastgestelde minimumtarief CIRR.*

Concurrentievoordeel

Door relatief goedkope leningen te kunnen verstrekken aan klanten hebben Nederlandse exporteurs een extra concurrentievoordeel ten opzichte van buitenlandse partijen. Afnemers van deze leningen hebben het voordeel van een lening tegen een vaste lage rente. Veel internationale partijen bieden deze dienst al. In die zin gaat het dus misschien niet eens om een concurrentievoordeel te halen, maar eerder om een concurrentienadeel weg te nemen.

“BNG Bank heeft als doelstelling om overheidsbeleid te ondersteunen tegen zo laag mogelijke kosten. Herfinanciering van Nederlandse export op basis van het internationale minimumtarief is een mooi voorbeeld van de manier waarop BNG Bank het overheidsbeleid steunt en haar lage financieringskosten inzet om de concurrentiepositie van de Nederlandse exporteurs te verbeteren', aldus Olivier Labe, lid van de Raad van Bestuur van BNG Bank.”

* De Commercial Interest Reference Rate (CIRR) is een minimale vaste rente die in OESO verband is afgesproken voor een door een overheid gesteunde exportfinanciering. Na goedkeuring namens de Nederlandse Staat wordt de CIRR-financiering door BNG Bank en NWB Bank gezamenlijk verstrekt via het CIRR-loket.