PSD2 en Open Banking - welke kansen en uitdagingen zijn er?

09 november 2017 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Roeland Assenberg van Eysden, director bij Monitor Deloitte over kansen en uitdagingen van Open Banking en zijn advies aan de sector.

Waar liggen de kansen en uitdagingen bij een transitie naar Open Banking?

Er liggen kansen om klantbehoeften nog beter in te vullen door betere toegang tot klantdata, bijvoorbeeld door gericht en actueel advies te geven aan retail-klanten (democratisering van advies). Daarnaast kunnen bestaande partijen hun klanten beter bereiken via diverse kanalen en daarmee ook de distributiekracht versterken. Ten slotte kan open banking helpen bestaande klantprocessen zoals acceptatie en beheer van leningen te verbeteren door gebruik van (actuele) klantdata.
Uitdagingen van bestaande partijen zijn om in contact te blijven met hun klanten, merkbeleving vast te houden en stabiliteit van rekening courant gelden te behouden.

Wat is er voor nodig om open banking mogelijk te maken en hoe wordt schaal gecreëerd?

Open banking vraagt om het bepalen van de belangrijkste klantgroepen, een focus op het wegnemen van fricties in het proces en het creëren van nieuwe toegevoegde waarde voor de klant. Dit vraagt om samenwerking met partners. Het openstellen van diensten vraagt om een modulaire opbouw van diensten met een heldere en transparante kostenstructuur, het ontwikkelen van unieke oplossingen die voorkomen dat je in de ‘commodity trap’ valt en een duidelijk beleid over randvoorwaarden en criteria om diensten open te stellen en met partners samen te werken. Naar mijn idee kan dit alleen vanuit een team dat actief bezig is met het bouwen van samenwerkingen in de markt, het faciliteren van ‘derden’ waarbij de juiste controls zijn ingericht om fraude- en reputatierisico’s te beheersen en snel te kunnen ingrijpen. Daarnaast is het cruciaal om helder en eenvoudig te communiceren met klanten over deze diensten, risico’s, verantwoordelijkheden en maatregelen die klanten kunnen nemen om te zorgen voor een veilige en vertrouwde gebruikservaring.

Wat is de rol van Deloitte hierin en welke adviezen geeft Deloitte de sector mee?

We publiceren regelmatig rapporten en artikelen over Open Banking en PSD2 waarmee we onze relaties meer inzicht geven in deze onderwerpen. We helpen uiteraard graag om te anticiperen op de ontwikkelingen in de markt. Deloitte ondersteunt haar klanten met het neerzetten van een Open Banking-strategie, IT security, Compliance en de opbouw van organisatorische randvoorwaarden. Tot de laatste behoren de benodigde capabilities zoals customer journey design, data analytics, digital marketing, digital product management en partnermanagement.

PSD2 en Open banking congres op 14 en 15 november

Tijdens het Open Banking en PSD2 congres op 14 en 15 november in Amsterdam zullen wij dieper ingaan op PSD2 en Open Banking. Aan de hand van een recent onderzoek laten we ook zien in hoeverre bedrijven nu, met minder dan twee maanden te gaan, voorbereid zijn op de komst van de nieuwe regelgeving, vanuit een compliance en strategisch perspectief.