Ranglijst grootste Nederlandse banken

21 augustus 2017 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

ING blijft de grootste bank van Nederland met een balanstotaal van €845 miljard. Met een balanstotaal van €663 miljard en €394 miljard komen Rabobank respectievelijk ABN AMRO op de plekken twee en drie in de Nederlandse bankensector. De dominantie van de drie grootbanken is en blijft sterk, ook al zien kleinere banken als Triodos Bank, Knab, NN Bank en NIBC  hun balansen in omvang toenemen. De top acht kleinere banken komt gezamenlijk uit op een balanstotaal van ‘slechts’ € 164 miljard. Dat blijkt uit analyse van Banken.nl.

Zoals onderstaande figuur illustreert neemt de waarde van de Nederlandse bankensector* als geheel af. In 2016 zet deze daling nog iets sterker door dan in 2015, zowel absoluut als relatief.

Asset base in de Nederlandse bankensector

Al langere tijd spreekt De Nederlandsche Bank (DNB) uit dat een bankensector die meer in verhouding staat tot de economie als geheel beter is voor ons land. Rond 2010 was de Nederlandse bankensector ongeveer vier keer zo groot als de totale Nederlandse economie, de zogeheten ‘assets to GDP ratio’. Het Europese gemiddelde is een factor drie. DNB ziet graag dat de bankensector zich beweegt richting dit Europese gemiddelde. Een te grote sector herbergt een te groot risico op het ‘too big to fail’ adagium, aldus DNB.  

ING is de grootste

ING blijft de grootste bank van Nederland, maar het verschil is de laatste jaren kleiner geworden. In 2014 had ING nog bijna dubbel zoveel assets (€ 1.179 miljard) als nummer twee Rabobank (€ 681 miljard). Inmiddels is dat verschil teruggebracht tot minder dan € 200 miljard. Dit is een direct gevolg van de financiële crisis. In ruil voor de in 2009 ontvangen staatssteun moest ING van de Europese Commissie een vloot aan activiteiten afstoten. Één van de belangrijkste - en meest waardevolle - onderdelen daarvan was verzekeraar Nationale Nederlanden (NN), dat uiterlijk eind 2016 volledig afgestoten moest zijn. Ondanks een balanskrimp van bijna 30% in slechts twee jaar tijd is het balanstotaal van ING nog altijd groter dan het totale Nederlandse BNP.

Grote Drie blijven dominant...

Grootbanken ING, Rabobank en ABN AMRO hebben een gezamenlijk balanstotaal van € 1.902 miljard. Met name het balanstotaal van ING is een stuk geslonken, net als in 2015. De top 8 kleinere banken bij elkaar opgeteld komt uit op ‘slechts’ € 164 miljard en daarmee is het verschil duidelijk. De sector is iets meer in verhouding gekomen, maar dat wil allerminst zeggen dat de sector momenteel ook in verhouding ís. Dat blijkt uit onderstaande figuren.

Asset base in de Nederlandse bankensector

… ondanks stijgende balansen kleinere banken

Ondanks dat de balansen van de onderzochte kleinere banken in omvang stijgen, blijft de dominantie van de drie grootbanken sterk. Er is bepaald geen sprake van een aardverschuiving. De kleinere banken doen het gemiddeld gezien goed, al blijven de absolute getallen klein vergeleken met de Grote Drie. Triodos BankKnabNN Bank en NIBC laten allemaal groeicijfers zien. Belangrijk om daarbij te vermelden is dat NN Bank eerder dit jaar Delta Lloyd definitief heeft overgenomen. Waar NN Bank dit jaar al een forse groei laat zien in assets, zal dat naar verwachting volgend jaar dus nog een stuk meer zijn.

Asset base in de Nederlandse bankensector

*De figuur is gebaseerd op de balanstotalen van de twaalf grootste Nederlandse banken.